Skogliga åtgärder på Dagsholm 1:1 och 3:1

Ett antal åtgärder planeras att utföras av Färgelanda  kommun under 2019, se även karta.

Slutavverkningen i avd. 144 beror på risk för granbarkborreangrepp och det kan tillkomma åtgärder beroende på eventuella tillkommande insektsskador. Inventering pågår.

I samband med dessa åtgärder kommer underhåll av diken på banvallen att ske samt en mindre vändplan att anläggas.

För ytterligare information kontakta Fredrik Johansson Skogssällskapet 0521-63302 eller Maria Wagerland avdelningschef samhällsutveckling, Färgelanda kommun 0528-567 163.

TF Samhällsutvecklingschef
Patrik Nissen
0528-567161

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier