Åtgärder på kommunens mark

Planerar du grävning, sätta upp skyltar eller andra åtgärder på kommunens mark kan du behöva tillstånd. För torghandel kan du läsa mer under fliken intill.

För grävarbeten kan det behövas schakttillstånd, som du söker genom blanketten nedan. Tänk på att läsa igenom villkoren och inhämta eventuellt övriga tillstånd som krävs, till exempel från väghållare.

I Färgelanda kommun så finns det vägföreningar i våra tätorter som är väghållare, kontakta oss om du behöver kontaktuppgifter.

 

För att sätta upp skyltar kan det krävas ett godkännande eller markupplåtelseavtal. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

  

Schaktningstillstånd

 

Information om schaktmassor (Dalslands Miljö- & Energiförbund)

 

Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier