Brottförebyggande rådets arbetssätt

BRÅ arbetar med flera metoder för att kartlägga och följa den upplevda tryggheten och brottsligheten i kommunen.

EST

För att öka tryggheten i Färgelanda centrum arbetar BRÅ med metoden EST. Med hjälp av anställda och företagare i centrum sker kontinuerlig informationsinsamling och skapande av lägesbilder. Lägesbilderna avgör inriktningen för den kommande periodens trygghetsarbete. Den används för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår kortsiktigt, men ligger också till grund för åtgärder på längre sikt.

Metoden ska ses som ett komplement till övrigt brottsförebyggande arbete som bedrivs av polis, kommun och andra aktörer.

Medborgarlöfte

Medborgarlöftet är ett löfte från polisen och kommunen kring vad de åtar sig att göra för att öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöftet skapas utifrån medborgarnas egna synpunkter och upplevelser kring vad som behövs för att de ska känna sig trygga och säkra.

Medborgarlöftet i Färgelanda kommun för 2021 och 2022 finns här: 

Handlingsplan

BRÅ arbetar efter en handlingsplan som är beslutat i kommunstyrelsen. Underlaget till handlingsplanen bygger på dialoger med invånare, Polisens medarbetarundersökning och aktuell statistik. Nuvarande handlingsplan gäller 2020-2022.

Handlingsplanen finns här:

 

 

 

  

Folkhälsostrateg
Marcus Larsson
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier