Färgelanda kommuns styrande dokument och planer 

Den kommunala verksamheten styrs av politiska styrdokument och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, ansvarig nämnd eller kommunens revisorer. I kommunallagen framgår det att man som kommun har en skyldighet att tillgängliggöra gällande föreskrifter på kommunens webbplats i en KFS - kommunal författningssamling.

Nedan följer Färgelanda kommuns styrande dokument och planer.

Riktlinjer

Kommundirektör
Katrin Siverby
0528-567120
Kommunfullmäktiges ordförande
Kenneth Carlsson (L)
Kommunfullmäktiges 1:e Vice ordförande
Kerstin Fredriksson (S)
Kommunfullmäktiges 2:e Vice ordförande
Faraah Mohammud (C)
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Ulla Börjesson (S)
0528-567110
Kommunstyrelsens 1:e Vice ordförande, tillika oppositionsråd
Jörgen Andersson (SD)

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier