Färgelanda kommuns styrande dokument och planer 

Den kommunala verksamheten styrs av politiska styrdokument och är beslutade av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, ansvarig nämnd eller kommunens revisorer. I kommunallagen framgår det att man som kommun har en skyldighet att tillgängliggöra gällande föreskrifter på kommunens webbplats i en KFS - kommunal författningssamling.

Nedan följer Färgelanda kommuns styrande dokument och planer.

Riktlinjer

Kommunchef
Katrin Siverby
0528-567120
Kommunfullmäktiges ordförande
Thor-Björn Jakobsson
Kommunfullmäktiges 1:e Vice ordförande
Kenneth Carlsson
Kommunfullmäktiges 2:e Vice ordförande
Kerstin Fredriksson
0528-567183
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Ann Blomberg
0528-567111
Kommunstyrelsens 1:e Vice ordförande
Linda Jansson
Kommunstyrelsens 2:e Vice ordförande tillika oppositionsråd
Ulla Börjesson
0528-567110

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier