Medborgardialog

Information och kartläggning beträffande utredningen av byggnation av anläggning för inomhusidrott för grundskola och föreningsliv i Högsäter. 

Information

På uppdrag av Kommunstyrelsen i Färgelanda ansvarar Sektor Kultur och fritid för utredningen

”Byggnation av anläggning för inomhusidrott för grundskola och föreningsliv i Högsäter”.

Arbetet sker sektorsövergripande med följande ansvarsfördelning,

  • Samhällsbyggnad - byggnation och projektering
  • Barn och utbildning - verksamhetsbehov grundskolan
  • Kultur och fritid - verksamhetsbehov föreningslivet

Dialog och avstämning sker fortlöpande med kommunens ledningsutskott.

Frågeformuläret nedan syftar till att kartlägga verksamhetsbehovet i respektive förening, som en del i förvaltningens arbete i färdigställandet av beslutsunderlag för vidare politisk hantering.

Obs! Föreningsverksamhet med annan inriktning än idrott kan vara berörd.

Oss tillhanda senast 2016-01-31.

Välkommen med frågor och/eller synpunkter, för kontaktuppgifter och dokument se till höger.

Chef Kultur- och fritid
Thomas Lassehag
0528-567295

Länk

Länk

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier