Bostadsförsörjningsprogram för Färgelanda kommun 2017 – 2020

Kommunfullmäktige antog i september 2017 Bostadsförsörjningsprogram för Färgelanda kommun 2017- 2020. Syftet med programmet är att få en bättre överblick över bostadsituationen i kommunen. Vidare ska programmet tjäna som underlag för planarbeten och andra framåtblickande beslut inom kommunens olika verksamheter.

Färgelanda kommuns Bostadsförsörjningsprogram utgår från kommunens översiktsplan, ÖP14.

Under våren 2016 genomförde Färgelanda kommun, sektor samhällsutveckling, en enkätundersökning där hushållen bland annat fick möjlighet att berätta om hur de upplever bostadsmarknaden i kommunen och vilka egenskaper de anser skapar ett attraktivt bostadsområde. Resultatet av enkäten har även utgjort underlag för arbetet med att ta fram Bostadsförsörjningsprogrammet. Sammanställning av enkäten finns till höger på sidan.

Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se nedan:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier