Tvärpolitiskt uppdrag för en budget i balans

Som en del av kommunens arbete med dess ekonomiska situation, samlas nu samtliga partier i uppdrag att utreda hur få en budget i balans.

Färgelanda 2023-05-22

Uppdrag i samband med budgetarbetet

Den av kommunstyrelsen tillsatta delegationen för en budget i balans har vid sitt möte den 10 maj 2023 bestämt att ge förvaltningen i uppdrag att:

- Se över ledningsorganisationen inom Sektor Utbildning

- Utreda avveckling av Höjdens skola

- Utreda sammanslagning av Stigens förskola, Håvestens förskola och Höjdens förskola till samlokalisering i Höjdens skollokaler

- Verkställa överflyttning av ansvar för snöröjning från kommunen till vägföreningar och fastighetsägare enligt förslag presenterat vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-04-26

- Tillse att analys av socialnämndens kostnader genomförs av extern part

Respektive uppdrag kommer att preciseras närmare i uppdragshandling inom kort.

Ulla Börjesson                                                                                Kommunstyrelsens ordförande

Eventuella frågor besvaras av Ulla Börjesson.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier