Behöver jag bygglov för staket, plank eller mur?

För att sätta upp mur, staket eller plank kan du behöva bygglov.

Inom detaljplanerat område och inom sammanhållen bebyggelse

Murar

Du behöver bygglov för murar som är högre än 0,5 meter.

Staket och plank

Ska du bygga ett staket eller plank som är högre än 1 meter och har mindre genomsiktlighet än 50 % krävs det bygglov. Ibland kan du behöva bygglov även om det är 50 % genomsiktlighet, om konstruktionen ger ett tätt intryck från olika vinklar.

För massiva, helt genomskinliga konstruktioner som är högre än 1 meter, till exempel bullerskärm av glas, behöver du vanligtvis också bygglov.

Ska du ha ett staket eller ett plank i anslutning till en väg eller gata måste du tänka på att inte försämra sikten för de som kör på vägen.

 

Utanför detaljplanerat område

Utanför detaljplanerat område får du bygga en mur eller ett plank utan bygglov, om de uppförs i omedelbar närhet till befintligt en- eller tvåbostadshus (inom din tomt) och inte närmare tomtgräns än 4,5 meter (du får bygga närmare gränsen om din granne medger det).

Ska du ha ett staket eller ett plank i anslutning till en väg eller gata måste du tänka på att inte försämra sikten för de som kör på vägen.

 

Uteplats/altan

Du får bygga en uteplats med mur eller plank runt omkring utan bygglov, om det sker under vissa förutsättningar.

Du får utan bygglov bygga en skyddad uteplats om:

  • du bygger den inom 3,6 meter från bostadshuset
  • du bygger den länge bort än 4,5 meter från tomtgränsen
  • muren eller planket är max 1,8 meter högt

Du får också utan bygglov anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans inte är större än 15 kvadratmeter. De bygglovsbefriade taken får även byggas på friggebodar, attefallshus och andra komplementbyggnader.

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/altaner-uteplatser-och-uterum/

 

Om du vill bygga en altan utan tak behöver du inget bygglov så länge höjden ovan mark inte överstiger 1 meter. Däremot kan räcket/staketet kräva bygglov om det faller inom ramarna för plank.

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/nyheter-pa-pbl-kunskapsbanken/nytt-undantag-fran-krav-pa-bygglov-for-altaner2/

Ibland kan du få bygga altanen närmare tomtgränsen än 4,5 meter, men kontakta då alltid en bygglovshandläggare för att vara säker på vad som gäller för just din fastighet. Vi rekommenderar även att du pratar med dina grannar för att undvika missförstånd och onödiga konflikter.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier