Genomfört markbyte för möjlighet till nybyggnation av bostäder

Färgelanda kommun har genomfört ett markbyte med en fastighetsägare i kommunen gällande mark vid området bredvid Håvestens förskola. Färgelanda kommun har för avsikt att möjliggöra nybyggande av bostäder på denna mark för att främja inflyttning till vår vackra kommun. Marken har ett strategiskt inbjudande läge för bostäder på grund av närheten till centrum samt pendlingsmöjligheterna.

Det är eftersträvansvärt med gott samarbete kring markerna runt om i kommunen för att skapa en så bra och trevlig kommun som möjligt för invånarna att verka och bo i.

Vi jobbar ständigt på att förbättra vår fina kommun!

 

Har ni frågor eller funderingar kring kommunens mark och exploatering så kan ni kontakta handläggare Sebastian Svensson eller Samhällsutvecklingschef Tünde Petersson.

Plan och Bygg/Mark och exploatering
0528-567000
TF Samhällsutvecklingschef
Patrik Nissen
0528-567161

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier