Information om barnomsorgspeng 

Riksdagen fattade beslut om att införa barnomsorgspeng 
från och med 1 juli, 2009. 

Barnomsorgspengen innebär ett kommunalt bidrag som följer barnet oavsett om föräldrar väljer barnomsorg i enskild eller kommunal regi. Syftet med barnomsorgspeng är att öka mångfalden i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg genom att få en större variation av utövare. Bidraget baseras på kommunens egna kostnader för motsvarande verksamhet. 

Kommunens tidigare tillstånd till enskild verksamhet ersätts nu med ett godkännande. Kommunen skall godkänna enskilda verksamheter om de uppfyller samma krav på kvalité, säkerhet samt öppenhet för alla barn som ställs på motsvarande offentlig verksamhet. Kommunen behöver inte godkänna den enskilda verksamheten om den medför påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet, eller om oskäligt höga avgifter tas ut. 

Kommunens beslut om godkännande och rätt till bidrag skall kunna överklagas. 

Pedagogisk omsorg

All verksamhet som inte är förskola eller fritidshem ändras till att kallas pedagogisk omsorg. Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera tänkbara varianter. 

Hemkommunen, istället för som tidigare vistelsekommunen, skall svara för att barn erbjuds förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 

En kommun skall ta emot barn från annan kommun i sin verksamhet om barnets vårdnadshavare så önskar och det finns särskilda skäl till det med hänsyn till barnets förhållanden. Den mottagande kommunen har rätt till ersättning från barnets hemkommun.

Allmän förskola för treåringar

I samband med beslutet om barnomsorgspeng infördes även en utvidgad skyldighet för kommunerna att anordna allmän förskola. 

Tidigare har allmän förskola erbjudits till barn från fyra års ålder, men från och med 1 juli, 2010 gäller denna verksamhet från det år barnet fyller tre. 

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier