Regler

Alla kommuner i Sverige ansvarar enligt lagen för att ta hand om sina kommuninvånares hushållsavfall. Kommunen har även ansvar för att informera sina invånare om hur och var det ska sorteras. Det är också kommunen som ska se till att hushållens avfall transporteras till rätt behandlingsanläggning för att brännas, rötas och/eller återvinnas på annat sätt. Kommunen anlitar entreprenörer som kommer och hämtar avfallet och kör det till rätt ställe.

Fastighetsägarens ansvar

Kärlen, tunnorna eller behållarna ägs av kommunen och entreprenören/renhållaren levererar dem till rätt fastighet. Det är fastighetsägaren som har ansvar för att kärlet är rent. Om det behövs säckar och emballage så får fastighetsägaren bekosta detta. Alla som äger en fastighet har skyldighet att betala avgift till kommunen för att avfallet ska hämtas. Avgiften kan inte föras över på ”nyttjanderättsinnehavaren” fastigheten, det vill säga hyresgästen, arrendatorn, tomträttsinnehavaren eller bostadsrättsinnehavaren.
Den som äger en fastighet och hyr ut den har ansvar för att informera sina hyresgäster om vilka regler som gäller för avfallshantering.

Sortera hushållsavfallet

Detta ska sorteras för sig och får inte läggas i hushållsavfallet i grönt eller brunt kärl:
- Bygg- och rivningsmaterial
- Avfall som omfattas av lagen om producentansvar som till exempel: förpackningar, returpapper, avfall från elektriska och elektroniska hushållsprodukter, glödlampor och vissa belysningsarmaturer, däck och bilar.
- Kasserade bilbatterier
- Kasserade småbatterier. Kan de plockas ur ska detta göras och produkter som har inbyggda batterier ska behandlas som elavfall.
- Grovavfall
- Farligt avfall
- Läkemedel
- Latrin
- Slam
- Döda sällskapsdjur och avfall från husbehovsjakt

Lätt att hämta hushållsavfallet

Behållaren där avfallet ska läggas får inte bli så full att den inte går att stänga och den får heller inte bli så tung att den inte går att flytta. Då blir det svårt för personalen som arbetar med att hämta soporna. De ska stå så att de är lätt att komma åt och på ett ställe där de inte orsakar luktproblem eller där det blir extra bullrigt när de ska tömmas. Om det behövs nycklar eller portkod för att hämta soporna så måste renhållaren meddelas detta så fort det börjar gälla.

Ställ ut kärlen när de ska tömmas

När det är dags för sophämtning ska behållaren ställas fram så att sopbilen kommer åt den utan problem. Det ska inte finnas några nedhängande grenar där sopkärlen står och platsen ska vara plogad och halkfri. Om det går en enskild väg fram till fastigheten så får de som ansvarar för vägen se till att den är farbar och att det går att vända. Om inte sopbilen kan använda vägen fram till huset måste kärlet ställas ut vid en väg där det går att komma fram.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall, som grenar, gräs och löv kan komposteras på den egna fastigheten eller lämnas till en avfallsanläggning. Om du följer de lokala reglerna för eldning kan du elda upp ditt trädgårdsavfall.

Kompost

Den som har kompost måste anmäla det till Dalslands miljökontor för att få dispens från reglerna om att alla måste lämna sitt biologiska avfall till kommunen. När Dalslands miljökontor har ordnat dispens ska både den som sökt och kommunen meddelas detta. Om det inte fungerar på ett bra sätt kan ett medgivande om undantag från hämtning var 14dag dras tillbaka. En dispens är personlig och om fastigheten byter ägare förfaller den. Nya ägare till fastigheten måste göra en ny anmälan.

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Tekniska enheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier