Hemrehabilitering

Om du är i behov av rehabilitering för att bli så självständig som möjligt i din vardag kan Hemrehabteamet hjälpa dig.

Teamet som hjälper dig är arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabassistenter.

Med utgångspunkt från dina behov, mål och förmågor arbetar vi med aktiviteter i din vardag. En viktig del i vårt arbete är att du får ökad trygghet och självständighet.

Hemrehabiliteringen pågår under en begränsad tidsperiod, max 8 veckor. Hemrehabperioden kan avslutas efter kortare tid om rehabbehovet upphör, och beslut om ny hemrehabperiod kan tas utifrån vårdplanering.

Sjukgymnast och Arbetsterapeut genomför bland annat:

  • Bedömning av behovet av träning och behandling i samverkan med dig.
  • Upprättar en individuell plan för rehabilitering i samverkan med dig.
  • Bedömer behov, provar ut och föreskriver lämpliga hjälpmedel.
  • Bedömer i samverkan med handläggare för bostadsanpassning, behovet av ev. anpassningar i din bostad.
  • Delegerar/ordinerar vid behov arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal.
Avgift för hemrehabilitering samt eventuell utprovningsavgift för hjälpmedel tillkommer (se kommunens taxor och avgifter till vänster).
MAS
Helén Thorsson
0528-567670

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier