Eldningsförbud av den lägre graden

Färgelanda kommun har utfärdat eldningsförbud av den

lägre graden från och med 2023-06-28 kl. 13:00 - tillsvidare

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har

utlyst en rekommendation att sänka eldningsförbud av den högre graden till

eldningsförbud av den lägre graden att gälla från och med Onsdagen den 28

Juni kl. 13:00 fram till beslut om förbudets upphävande meddelas.

 

Förbudets omfattning:

Rådande eldningsförbud innebär förbud mot viss typ av eldning utomhus

som till exempel eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol,

gräs, ris, grenar).

Anledningen till förbudet är att det är mycket torrt i skog och mark och

risken för skogsbränder är stor. Att bryta mot förbudet är straffbart.

Eldningsförbudet gäller tillsvidare. När förbudet upphör meddelas det på

kommunens och räddningstjänstens webbplatser.

Förbudet omfattar inte eldning vid iordningställda grillplatser utformade så

att möjlig spridning av brand är låg. Det är även tillåtet att grilla på egen

trädgårdstomt. Andra eventuella undantag presenteras på kommunens

webbplats.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier