Taxor och avgifter för barnomsorg i Färgelanda kommun


AVGIFTSUTTAG

Färgelanda kommun tillämpar maxtaxa.

Inkomsttak 2020. Inkomsttaket per månad för 2020 är 49 280 kronor. Inkomsttaket för 2019 var 47 490 kronor.

Högsta avgift i förskoleverksamheten (förskola/pedagogisk omsorg) skall vara:

  • Barn nr 1 3 % av inkomsten – dock högst 1478 kr/mån
  • Barn nr 2 2 % av inkomsten – dock högst 986 kr/mån
  • Barn nr 3 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr/mån
  • Barn nr 4 ingen avgift

Högsta avgift i skolbarnsomsorgen (fritidshem/pedagogisk omsorg) skall vara:

  • Barn nr 1 2 % av inkomsten – dock högst 986 kr/mån
  • Barn nr 2 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr/mån
  • Barn nr 3 1 % av inkomsten – dock högst 493 kr/mån
  • Barn nr 4 ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som ”barn nr 1” och syskon som ”barn nr 2, 3 4” i den verksamhet där barnet är placerat.

För barn vars förälder är arbetssökande eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, gäller maxtaxan och en vistelsetid av 15 tim/vecka.

För barn placerat i förskola utifrån skollagen 8 kap 7§ reduceras avgiften med 30% i de fall vistelsetiden överstiger 15 tim/vecka.

Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se länk nedan:

Förvaltningsekonom
Lars Bäcker
0528-567144

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier