Taxor och avgifter för barnomsorg i Färgelanda kommun från 20160101


Från den 1 januari 2017 höjs barnomsorgstaxan
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Anledningen till höjningen beror på en justering av inkomsttaket som beslutats av Skolverket på uppdrag av regeringen. Efter höjningen kommer den högsta beräknade inkomsten per månad för ett hushåll att vara 45 390 kronor, jämfört med nuvarande 43 760 kronor per månad.


Högsta avgiften i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem) är: 
(Det yngsta barnet räknas som barn nr 1) 

1 barn 3 % av hushållets inkomst före skatt – max  1 313 kr
2 barn 2 % av hushållets inkomst före skatt – max 875 kr
3 barn 1 % av hushållets inkomst före skatt – max 438 kr

Högsta avgiften i skolbarnomsorg (fritidshem/familjedaghem) är: 
(Det yngsta barnet räknas som barn nr 1)

1 barn 2 % av hushållets inkomst före skatt – max  875 kr
2 barn 1 % av hushållets inkomst före skatt – max  438 kr
3 barn 1 % av hushållets inkomst före skatt – max  438 kr

Exempel:
En familj med 2 barn, 4 och 6år gamla (1 dagis och 1 fritids plats)
Familjens sammanlagda inkomst(före skatt) på 25 400 kr + 18 200 kr = 
43 600 kr
43 600 * 4 % =1 744 kr / månad      Maxtaxa 1 751 kr
Familjen betalar 1 744 kr i barnomsorgsavgift/månad

Ensamstående vårdnadshavare med 2 barn, 2 och 4år (2 dagisplatser)
Familjens sammanlagda inkomst(före skatt) 20 100 kr
20 100 * 5 %=1 005 kr / månad        Maxtaxa  2 188 kr
Familjen betalar 1 005 kr i barnomsorgsavgift/månad

En familj med 3 barn, 2,6 och 7år (1 dagis och 2 fritidsplatser)
Familjens sammanlagda inkomst(före skatt) på 27 000kr + 12 000 kr=
39 000 kr
39 000 * 5% = 1 950 kr / månad         Maxtaxa 2 189 kr
Familjen betalar 1 950 kr i barnomsorgsavgift/månad

Chef Barn- och utbildningssektorn
Helena Kronberg
0528-567201

Sidan uppdaterades 2016-12-19

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier