Taxor och avgifter för barnomsorg i Färgelanda kommun från 20180101


AVGIFTSUTTAG

Färgelanda kommun tillämpar maxtaxa. Maxtaxan för år 2019 är 47 490 kr. Maxtaxan för år 2018 var 46 080 kr.

Högsta avgift i förskoleverksamheten (förskola/familjedaghem) skall vara:

  • Barn nr 1       3 % av inkomsten – dock högst 1 425 kr/mån
  • Barn nr 2       2 % av inkomsten – dock högst    950 kr/mån
  • Barn nr 3       1 % av inkomsten – dock högst    475 kr/mån
  • Barn nr 4       ingen avgift

Högsta avgift i skolbarnsomsorgen (fritidshem/familjedaghem) skall vara:

  • Barn nr 1       2 % av inkomsten – dock högst 950 kr/mån
  • Barn nr 2       1 % av inkomsten – dock högst 475 kr/mån
  • Barn nr 3       1 % av inkomsten – dock högst 475 kr/mån
  • Barn nr 4       ingen avgift

Det yngsta barnet räknas som ”barn nr 1” och syskon som ”barn nr 2, 3 4” i den verksamhet där barnet är placerat.

För barn vars förälder är arbetssökande eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, gäller maxtaxan och en vistelsetid av 15 tim/vecka.

För barn placerat i förskola utifrån skollagen 8 kap 7§ reduceras avgiften med 30% i de fall vistelsetiden överstiger 15 tim/vecka.


Dokument och bilagor

För kommunens styrande dokument och planer se länk nedan:

Chef sektor utbildning
Anna Gunnervik
0528-567201
Förvaltningsekonom
Lars Bäcker
0528-567144

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier