Elever som ska börja förskoleklass anvisas skola utifrån vilket upptagningsområde i kommunen som eleven är folkbokförd i.

 I slutet av januari får vårdnadshavare ett brev med information om elevens placering inför höstens skolstart.

 Vårdnadshavare som är nöjda med skolplaceringen behöver inte göra något skolval utan kan invänta information och inbjudan från anvisad skola.

 Du har som vårdnadshavare möjlighet att lämna önskemål om annan skola än den anvisade genom att fylla i skolvalsblanketten som följer informationsbrevet.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 28 februari.

Skolskjuts kan inte garanteras vid alternativa val och rektor beslutar i skolvalsprocessen.

Kontakt
Skolkontoret

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier