Ordningsregler för skolskjuts

Det finns ett antal ordningsregler för skolskjuts som gäller när eleven åker till och från skolan.

Ansvar vid resa med skolskjuts

Du som vårdnadshavare ska se till att barnet följer de ordningsregler som gäller vid skolskjuts. Om elev vid upprepade tillfällen inte följer reglerna rapporterar föraren det till kommunens skolskjutsansvarige och du som vårdnadshavare blir kontaktad, eleven kan då stängas av från skolskjutsen. Om det skulle uppstå problem har skola, trafikföretag, förare och vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för att reda ut ordningsproblem i samband med skolskjutsning.

Du som vårdnadshavare ansvarar för barnet på vägen mellan hemmet och hållplatsen. Du behöver förbereda och träna ditt barn på att klara sin väg till skolan på ett så säkert sätt som möjligt. Om en elev missar skolskjutsen är det du som vårdnadshavare som ansvarar för att eleven kommer till skolan.

Under resans gång är det bussbolaget och föraren som ansvarar för att trafik- och ordningsregler följs. När eleven stigit av skolbussen tar skolans ansvar vid.

Vid hållplats eller uppsamlingsplats

 • Av säkerhetsskäl är det viktigt att ditt barn är i god tid till skolskjutsen.
 • Tänk på att era barn syns dåligt i mörker. Det är därför viktigt att göra det till en vana för barnet att använda reflex eller reflexväst.
 • Stå stilla på säkert avstånd från trafiken och vägen tills dess att fordonet har stannat och öppnat dörrarna.

Påstigning

 • Påstigning görs normalt genom framdörren.
 • Påstigning görs i turordning utan knuffar.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna. Låt dem gärna gå på först.

Ombord

 • Det är inte tillåtet att springa eller klättra i bussen.
 • Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna koncentrera sig på att köra.
 • Sitt en elev på varje säte.
 • Alla ska använda säkerhetsbälte. Du som vårdnadshavare delar ansvaret med föraren och påverkar ditt barn att använda bälte.

Avstigning

 • Sitt kvar till dess att bussen kommit fram till hållplatsen eller
  uppsamlingsplatsen.
 • Ta det lugnt. Knuffas inte vid avstigning.
 • Visa hänsyn och hjälp de yngre eleverna.
 • Var extra försiktig om du ska korsa vägen. Gör det först när bussen åkt iväg och du har fri sikt åt båda hållen.
Skolskjutshandläggare

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier