Dialog om utveckling & byggnation 3 februari

Information

Dialog om utveckling & byggnation i Färgelanda Centrum
Näringsliv och entreprenörer vi bjuder in Er att delta i en digital medborgardialog kring utvecklingen av centrala Färgelanda, den 3 februari kl. 08.00-10.00.


Syftet med mötet

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att verka för byggande av bostäder och verksamheter i kommunen. I syfte att öka just byggandet är tanken att ta fram två detaljplaner i Färgelanda tätort och i dialogen vill vi lyssna in vilka tankar, önskemål, behov och synpunkter som finns.
Hur bör centrum fortsatt kunna utvecklas?

Mer information om mötet och anmälan hittar ni här

Hjärtligt välkomna                                                           

Tobias Bernhardsson Kommunstyrelsens ordförande
Jan Öhman, Ordförande Bygg- och trafiknämnden

Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Ulla Börjesson (S)
0528-567110

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier