Lotteriregistrering

Anvisning kommunala lotterier

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Vem får anordna lotteri?

Kommunen kan registrera lotterier till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Vilka krav finns för en registrering?

Registrering av lotteri enligt 6 kap. 9 § i spellagen

Krav för registrering:

  • Lotterierna bedrivs inom den kommunen där föreningen är verksam
  • Lotterierna får inte bedrivas från en fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag
  • Det finns en utsedd kontaktperson för lotteriet
  • Värdet av insatserna i lotteriet får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod (1 550 000 kr, 2019).
  • Värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp (46 500kr, 2019)
  • Värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 % av totala insatsbeloppet
  • Vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs

När behövs det inte en registrering?

För lotterier enligt spellagen 3 kap. 5 § punkt 1:

får priset på lotterna inte vara över 11, 60 kr och högsta vinsten får max vara 7750 kr för att ni inte ska behöva ansöka om en registrering.

För lotterier enligt spellagen 3 kap. 5 § punkt 2:

får priset på lotterna inte vara över 11,60 kr och högsta vinsten får max vara 775 kr för att ni inte ska behöva en registrering.

Är ni osäkra på om ni behöver en registrering så läs mer i spellagen 3 kap 5 §. 

Spellagen 3 kap. 5 §

  1. Som tillhandahålls av en sådan juridisk person som avses i 6 kap. 2 § och där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp, vinsten endast utgörs av varor, värdet av den högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (7750 kr, 2019) och som utgörs av ett lotteri som bedrivs inom en viss kommun och i samband med a) en tillställning eller en sammankomst som en sådan juridisk person anordnar eller deltar i b) ett bingospel som den juridiska personen tillhandahåller
  2. där värdet av varje insats uppgår till högst 1/4000 prisbasbelopp (11,60 kr, 2019), vinsten endast utgörs av varor, värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp(775 kr, 2019) och som utgörs av ett lotteri som tillhandahålls i en viss kommun och i samband med a) en offentlig nöjestillställning b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål.

Informationen är hämtad från Lotteriinspektionens hemsida. Lotteriinspektionen byter namn till Spelinspektionen fr o m 20190101

Läs mer vad som gäller från 2019 för kommunala registreringslotterier på spelinspektionens hemsida samt spellagen.

https://www.spelinspektionen.se/

https://www.svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2018-06/SFS2018-1138.pdf

Lotterikontrollant

För varje 5-årsregistrering utser föreningen själv en utomstående kontrollant. Deras enda ersättning som kan utgå är kontrollantarvode från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett eventuellt kontrollantarvode för varje lotteri.

Avgifter och lotteriredovisning

Kommunen tar ut en avgift på 327 kr för registreringen. Registreringsavgiften faktureras direkt efter godkännandet.

Senast den 15 april varje år och vid registrerings – periodens slut skall kontrollanten redovisa föreningens lotteriverksamhet till kommunen.

Kultur- och föreningsutvecklare
Lehnida Huric
0528-567523

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier