Avgifter för äldre- och handikappomsorgen

Vad kostar insatsen?

Hur mycket de olika insatserna kostar beror på individens betalningsförmåga. Den enskilde avgiftsbeläggs utifrån vad den har för avgiftsutrymme och vilka biståndsinsatser den erhåller. Vad gäller hemtjänst i ordinärt boende så är det de biståndsbedömda insatserna som ligger till grund vid avgiftsberäkningen.

Avgiften baseras maximalt på högkostnadsskyddets översta gräns. Grundregeln är att kostnaden inte får överstiga självkostnadspris eller högsta pris för insatstypen. Regeln om högsta pris samt självkostnadspris är ”spärregler” som kontrolleras att de är uppfyllda efter att avgiften fastställts. Skulle inte regeln vara uppfylld skall avgiften sänkas till högsta priset för tjänsten i de fall sådant finns och i annat fall till självkostnaden för tjänsten.

Kostnaden för ej biståndsbedömda insatser är kostnaden + moms.

Mer information om taxor och avgifter finns under Kommunala författningssamling och Kommunala avgifter (se länken styrande dokument och planer till höger).

Högkostnadsskydd

Taxorna styrs av ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård. Det finns också ett högkostnadsskydd i form av en högsta avgift för bostaden i korttidsboende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte skall fastställas som hyra. Högkostnadsskyddet och högsta avgiften styrs av prisbasbeloppets storlek.

Samtliga insatser av vård-, omsorgs-, och servicekaraktär som förkommer i kommunen (äldre- och handikappomsorgen)oavsett hur de benämns omfattas av bestämmelsen om högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård.

Övriga vårdavgifter

Trygghetslarm
Mat, ej biståndsbedömt
Utprovningsavgift av hjälpmedel
Vaccinationsavgift 
Intyg bostadsanpassning

Avgift 2024

262 kr/ månad
70 kr/portion
110 kr/gång
100 kr/gång
180 kr/gång

Eget boende

Maxtaxa
Hemsjukvård
Hemskick av mat
Hemtjänst
Dagverksamhet
Mat eget boende
Mat dagverksamhet

Särskilt boende

 
Mat särskilt boende
Omvårdnad
Hyra

Korttidsboende

 
Mat korttidsboende
Boende korttid
Vårdavgift korttid

Övrigt

Trygghetslarm
Mat, ej biståndsbedömt
Utprovning av hjälpmedel
Vaccinationsavgift
Intyg bostadsanpassning                                       

Avgift 2024

2575 kr/månad
348 kr/månad
515 kr/månad
335 kr/timma
77 kr/dag
60 kr/portion
70 kr/dag

Avgift 2024

4750 kr/månad
max 2575 kr/månad
enligt hyreskontrakt

Avgift 2024

160 kr/dag
max 88 kr/dag
max 86 kr/dag

Avgift 2024

263 kr/månad
70 kr/portion
110 kr/gång
100 kr/gång
180 kr/gång       

Hyra/boendeavgift i äldreboende

Du som bor i ett av kommunens äldreboenden betalar hyra. Hyran beräknas efter självkostnadsprincipen. Det innebär att hyran varierar mellan olika boenden.

Du förutsätts söka bostadstillägg för pensionärer (BTP) hos Försäkringskassan för din hyra/boendeavgift.

Har du rätt till bostadstillägg från Pensionsmyndigheten?

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd.

De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen. Gör därför en beräkning på pensionsmyndigheten.se innan du ansöker.

Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du eller behörig anhörig kan ansöka

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats.  Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. 

Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats. 

Ansökan om bostadstillägg hittar du här:

Avgiftshandläggare
Annelie Andersson
0528-567656

Telefontid: Ti-to 8.30-9.30 

Taxor Omsorg

Se kommunens regelverk och styrdokument nedan:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier