Eldningsförbud, lägre nivå (från 29 maj 2020)

NYTT BESLUT TAGET 2020-06-12 Läs mer här:
https://www.fargelanda.se/nyhetscentral/nyheter-2020/nytt-beslut-om-eldningsforbud-hogre-niva-fran-12-juni-2020/

1 § Förbud mot viss typ av eldning utomhus
Förbudet omfattar, aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.)

Förbudet omfattar inte eldning i iordningställda platser utformade så att möjlig spridning av brand är låg.

Med utomhus avses i denna föreskrift, skog eller mark så nära skog att eld lätt kan spridas till skog eller vidare i terräng.

 

2 § Förbudet gäller från 2020-05-29 fram till beslut om förbudets upphävande meddelas.

 

3 § Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av den myndighet som fattat beslut om denna föreskrift.

 

Upplysning:
Den som uppsåtligen eller oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor.            

”På grund av fara för att brand ska uppstå i skog och mark har Färgelanda kommun beslutat om eldningsförbud. Eldningsförbudet omfattar hela Färgelanda kommuns geografiska område och innebär förbud för eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.). Du kan elda/grilla på iordningsställda eld/grillplatser samt i villaträdgård.

Ytterligare information om föreskrivet eldningsförbud samt när detta upphör, får du via www.fargelanda.se, har du frågor, kontakta Färgelanda kommun på tel. 0528  – 56 70 00.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier