S, L och M bildar nytt styre

Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har kommit överens om att styra Färgelanda kommun under den kommande mandatperioden.

En viktig orsak till att de tre partierna valt att samverka är att de är överens om att Färgelandas sedan många år ansträngda ekonomiska situation måste förbättras.

- Som socialdemokrat anser jag att det är viktigt att ta ansvar för Färgelanda kommun och dess invånare, säger Ulla Börjesson (S). Därför måste vi jobba för att få en ekonomi i balans och fatta dom beslut som behövs för att frigöra resurser till skola vård och omsorg.

- Vi tar ansvar tillsammans. Vi tre partier har tillit till varandra men det finns också många utmaningar framåt som vi alla är införstådda med, säger Linda Jansson (M). Moderaterna kommer under mandatperioden arbeta för att stärka kommunens ekonomi och hushålla väl med våra invånares skattepengar. Barn och äldre kommer att vara vårt fokus liksom ordning och trygghet.

- Det gäller att anta utmaningen för Färgelandas bästa. Dagens ekonomiska situation kräver ett styre som är beredda att arbeta fram en budget i balans, säger Ingo Asplund (L). Vi är lösningsorienterade och den här konstellationen kommer att genomföra åtgärder som gör skillnad. Kommunen kan inte styras när alla vill vara i opposition.

Ulla Börjesson (S) föreslås som nytt kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen. Linda Jansson (M) föreslås som förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Posten som oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen går till oppositionen. Dessa kommer att väljas på det framflyttade mötet med kommunfullmäktige den 19 december.

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier