Riskbruk och beroende

Medför din alkoholkonsumtion negativa konsekvenser? Dricker du mer och/eller oftare än du har tänkt? Eller använder du droger trots att du helst vill låta bli?

Individ- och familjeomsorgen erbjuder stöd- och behandlingsinsatser för dig med riskbruk eller beroendeproblematik.

Önskar du erhålla någon form av stöd- eller behandlingsinsats är du välkommen att kontakta oss för ett första samtal eller för att göra en ansökan.

Vi arbetar utifrån nationella riktlinjer och erbjuder enskilda samtal anpassade utifrån din situation och problematik. Med ditt samtycke kan vi samverka med andra vårdgivare och organisationer för att du skall få rätt hjälp.

Hur går jag till väga?För att ansöka hos Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun kan du antingen ringa oss, skicka in din ansökan via post eller komma till kontoret och ansöka i receptionen.

Efter du har ansökt kommer du bli inbjuden till ett möte på Individ- och familjeomsorgen för att få träffa en handläggare som hjälper dig till en lämplig insats anpassad efter hur din situation ser ut.

Är du anhörig till någon med riskbruk eller beroendeproblematik?Då kan du ta kontakt med Öppenvårdsenheten i Färgelanda kommun för att få stöd i situationen. Läs mer om vilka insatser som Öppenvårdsenheten erbjuder under Öppenvårdsenhetens flik på startsidan för Individ- och familjeomsorgen.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier