Välkommen till Valboskolan 7-9:an

Vi arbetar för att skapa en god skolmiljö, att eleverna ska känna trygghet och att ingen är mer värd än någon annan. Vi lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor/livskunskap; bland annat hur man ska vara mot varandra, att stärka självkänsla och självförtroende. Det är en mycket positiv stämning i gruppen, mellan elever och personal, vilket bland annat leder till en öppen, ärlig och utvecklande lärandemiljö där alla syns, hörs och har möjlighet att påverka. Eleverna får alltid den tid de behöver när det bland annat är något de vill prata om, både positiva och negativa händelser. Alla hjälps åt att hålla ordning.

Undervisningen anpassas utifrån varje individs önskemål, intressen, starka sidor och förutsättningar. Eleverna är delaktiga i bland annat sin egen och gruppens utveckling av arbeten. Då eleverna arbetar med eget arbete tränas de i att ta ansvar för sitt lärande, främst genom att de har möjlighet att planera sitt eget arbete och välja olika vägar för att nå de uppsatta målen. Genom observationer, diskussioner, diagnoser m.m. finner personalen var i utvecklingen eleverna står. Arbetsstrukturen och personaltätheten är uppbyggd för att stötta och tillmötesgå elevernas behov. Behoven utreds tillsammans med personal och föräldrar. En viktig del i undervisningen är det lärande som sker genom gemensamma upplevelser bland annat genom studiebesök och prao. Lärarna har för avsikt att utveckla användandet av IKT (information och kommunikationsteknik) i undervisningen.

Vi har regelbundna klassråd och 2 representanter i elevrådsstyrelsen på Valboskolan 7-9. Viss undervisning sker i lokalerna på Valboskolan 7-9 med ämneslärare. Vi deltar i de flesta arrangemang som Valboskolan 7-9 anordnar.

Våra styrdokument är:

De nationella styrdokument som skall styra verksamheten i barnomsorg och skola är läroplanen med kursplanen. I läroplanerna bedrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag, samt mål och riktlinjer för arbetet. Vi arbetar också utifrån Färgelanda kommuns skolplan.

Rektor Valboskolan 7-9
Mattias Wetterwik
0528 – 567 210
Handläggare grundskola
Birgitta Borg Sevedsson

 

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier