Begravningsombud

Sedan relationerna mellan staten och Svenska Kyrkan förändrades år 2000 skall i varje kommun finnas ett eller flera begravningsombud. Svenska Kyrkan har hand om begravningsverksamheten i alla kommuner utom Stockholm och Tranås. Ombudets uppgift är att tillvarata de personers intressen, som inte tillhör Svenska Kyrkan, och regleras i Begravningslagen och Begravningsförordningen.

Ombudet skall också till Kammarkollegiet lämna yttrande betr den begravningsavgift som kyrkan beslutat om och som alla skall betala.
I begravningsavgiften ingår:

  • Gravplats
  • Gravsättning
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Vissa transporter
  • Skötsel av begravningsplatser och lokaler, som använts för begravningsverksamhetenSärskilda begravningsplatser - dvs gravplatser för dem, som inte tillhör något kristet samfund – skall tillhandahållas inom rimligt avstånd. Begravningsavgiften varierar från kommun till kommun och även inom samma kommun.

Begravningsombud i kommunen 2019 - 2022 är Kenneth Carlsson , Björkvägen 10, 458 32 Färgelanda, Tel bostad: 0528-100 95, Mobil: 0730-77 77 79, e-post: kenneth.carlsson@fargelanda.se

Chef Individ och familjeomsorgen
Jon Granlund
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier