Begravningsombud

Sedan relationerna mellan staten och Svenska Kyrkan förändrades år 2000 skall i varje kommun finnas ett eller flera begravningsombud. Svenska Kyrkan har hand om begravningsverksamheten i alla kommuner utom Stockholm och Tranås. Ombudets uppgift är att tillvarata de personers intressen, som inte tillhör Svenska Kyrkan, och regleras i Begravningslagen och Begravningsförordningen.

Ombudet skall också till Kammarkollegiet lämna yttrande betr den begravningsavgift som kyrkan beslutat om och som alla skall betala.
I begravningsavgiften ingår:

  • Gravplats
  • Gravsättning
  • Kremering
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
  • Vissa transporter
  • Skötsel av begravningsplatser och lokaler, som använts för begravningsverksamhetenSärskilda begravningsplatser - dvs gravplatser för dem, som inte tillhör något kristet samfund – skall tillhandahållas inom rimligt avstånd. Begravningsavgiften varierar från kommun till kommun och även inom samma kommun.

Begravningsombud i kommunen 2019 - 2022 är Kenneth Carlsson , Björkvägen 10, 458 32 Färgelanda, Tel bostad: 0528-100 95, Mobil: 0730-77 77 79, e-post: kenneth.carlsson@fargelanda.se

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Socialsekreterarnas telefontid:
måndag-fredag 8:30-9:30

Telefonnummer till receptionen
0528–567600

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier