Högtider och alkohol

Lucia, jul och nyår är tillfällen då många unga dricker alkohol.

Att ta samtalet om alkohol med din tonåring kanske inte alltid känns helt lätt. Som tonårsförälder kan man ofta känna sig maktlös, men det finns så mycket du kan göra: Visa att du bryr dig, var intresserad och lyssna.

Många kan känna att det är svårt att säga nej när tonåringar ber om alkohol. Ta hjälp av andra föräldrar och sätt gemensamma gränser. På så sätt kan man slå hål på argumentet att ”alla andra får”. Forskning visar att de som i tonåren dricker alkohol hemma börjar dricka tidigare och dricker också mer.

Jul och nyår är två av årets riskhögtider gällande alkoholkonsumtion även bland vuxna.
Om du behöver råd och stöd kring alkohol, är orolig för anhörig som dricker för mycket alkohol eller om du är orolig över din egen alkoholkonsumtion, kontakta Individ och familjeomsorgens öppenvårdsenhet: 0528-567 725

Tips till tonårsföräldrar 

• Bjud inte på alkohol och köp inte ut
De tonåringar som får alkohol av sina föräldrar dricker mer. Man kan inte lära sina barn hur man dricker alkohol med måtta. Det enda man lär dom är att dricka.


• Var intresserad och lyssna
En bra relation handlar framförallt om att bygga upp ett förtroende. Visa att du är intresserad av ditt barns tankar och upplevelser och tar dem på allvar.


• Visa att du bryr dig
Det är aldrig fånigt att vara omtänksam eller prata om sina känslor med sitt barn. Om du är orolig, berätta varför du är det.


• Lita på dig själv
Försök lyssna på dig själv och vad du tycker om saker och ting. Som förälder har du rätt att välja det som känns bäst för dig.


• Var tydlig och sätt gränser
Ju tydligare du visar vad du förväntar dig desto enklare är det för tonåringen att själv ta ställning eller göra som du bestämt.


• Ta hjälp av andra föräldrar
Ibland kan det vara skönt att veta vad som gäller i andra familjer när argumentet ”alla andra får” dyker upp i diskussioner med din tonåring.


• Hjälp till att säga nej
För föräldrar handlar det mycket om att ge sina barn bra argument. Berätta att det är helt okej att ha en egen vilja och säga nej, även när alla andra säger ja.


• Kom ihåg att du är en förebild
Fundera på vilka budskap och värderingar du förmedlar till ditt barn.


• Våga släppa taget
Din tonåring håller på att utforska sin lite mer vuxna identitet. Var öppen för det nya och våga släpp taget. Men visa att du finns där och att du gärna hjälper till.


• Visa kärlek
Din tonåring behöver förstå att du tycker om honom eller henne oavsett vad som händer. Närhet och kärlek betyder mycket, oavsett hur gammalt ditt barn är.

Fler tips och råd till dig som förälder, vårdnadshavare eller annan viktig vuxen i tonåringars närhet finns på: 

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier