Överförmyndare

Om någon på grund av sjukdom, psykiska störningar, försvagat hälsotillstånd eller liknande, behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller behöver hjälp med sin ekonomi för sin egen del, kan domstol förordna en god man eller förvaltare. Tillsynen sköts av en överförmyndare.

Från den 1 jan 2011 samverkar kommunerna Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla om ett gemensamt handläggningskontor för överförmyndarärenden, där Uddevalla är värdkommun.

Kontaktuppgifter till handläggningskontoret i Uddevalla:

Postadress:
Samverkande överförmyndare, Stadshuset, 451 81 Uddevalla

Besöksadress:
Stadshuset, Varvsvägen 1, Uddevalla
e-post: overformyndaren@uddevalla.se

(funktionsadress varifrån e-post vidarebefordras till aktuell handläggare)

Telefon:
0522-69 60 00
Telefon- och besökstid se nedan

Länk till Uddevalla kommun Överförmyndare.

I varje kommun kommer det även framgent att finnas en överförmyndare. Denne kommer dock inte att delta i den praktiska handläggning av enskilda ärenden. I vissa frågor måste dock överförmyndaren fatta beslut. Kontakten med kommunens överförmyndare sköts i normalfallet genom handläggningskontoret i Uddevalla. 

För frågor eller bokning av besök med Överförmyndaren  i Färgelanda Kommun ring.

Telefon:
0528-56 71 83
Växel:
0528-56 70 00
e-post: kerstin.fredriksson@fargelanda.se

Överförmyndare Kerstin Fredriksson
Överförmyndarens ersättare Ann-Marie Jacobsson.

Chef Individ och familjeomsorgen
Carina Holmqvist
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier