Engagemang för Färgelanda

Möjligheter till ett aktivt deltagande i den demokratiska samhällsutvecklingen är en medborgerlig rättighet. Demokratins grundläggande ideal bygger på allas rätt att delta, påverka och vara delaktiga i olika politiska beslut. Förmågan att förena ett ökat medborgarinflytande och politiska ställningstaganden är förutsättningen för en fortsatt demokratisk utveckling.

Vi i Färgelanda kommun försöker ständigt att utveckla den lokala demokratin. I fokus för detta arbete står Färgelandaborna, våra kommuninvånare. Olika insatser görs, till exempel genom en öppnare attityd på kommunfullmäktiges sammanträden eller via hemsidan på nätet.


Dokument och bilagor

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

organisationsnummer: 212000-1421

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Färgelanda i sociala medier