Socialpsykiatri

På Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun arbetar två handläggare med socialpsykiatri. Omsorgsnämnden i Färgelanda kommun skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Nämnden skall verka för att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter behov av särskilt stöd.

I kommunen finns en dagverksamhet, Regnbågen, för psykiskt funktionshindrade. Regnbågens deltagare utformar verksamheten tillsammans i lokalerna på Hedekasvägen 20. 

Om du möter människor som har eller behöver insatser från socialtjänsten och socialpsykiatri eller har frågor om kommunens socialpsykiatri, kontakta då Individ- och familjeomsorgen.

Kontakt Individ- och familjeomsorg

Telefontid 
Socialsekreterare

Måndag-fredag 08:30-09:30

Övrig tid

IFO:s växel 0528-56 76 00 
IFO Faxnr. 0528-56 77 04

Postadress

Individ- och familjeomsorgen 
Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Besöksadress

Stigsvägen 2
458 30 Färgelanda

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier