Klagomålshantering

Om du som elev, vårdnadshavare eller annan närstående har synpunkter på hur verksamheten bedrivs ska du alltid i första hand ta kontakt med den lärare som är ansvarig för dig/ditt barn. Läraren har ett ansvar att skapa förutsättningar för att barn och elever både ska känna trygghet och kunna nå målen för verksamheten.

Ansvarig för verksamheten på skola och förskola är rektor. Rektor har ett långtgående ansvar att skapa förutsättningar för en trygg skola och en bra lärandemiljö. Du kan alltid vända dig dit om du upplever att läraren inte själv kan hantera det ni pratat om.

Kommunens skol- och förskoleverksamhet samordnas och leds av sektor utbildning genom dess chef. Om du har vänt dig till lärare och till rektor utan att kunna lösa frågan är du välkommen att lämna ett klagomål till Färgelanda kommun. Det gör du på blanketten ”Klagomål.”

Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier