Vad har mina grannar för påverkan på beslutet?

Grannar kan få lämna synpunkter på det du vill bygga, till exempel om:

  • ansökan avviker från gällande detaljplan
  • du ska bygga nytt hus eller en större tillbyggnad och fastigheten ligger utanför detaljplanerat område
  • du ska ändra användning av en byggnad eller mark

Hur går det till?

  • Vi kontaktar grannarna. De har vanligtvis tre veckor på sig att lämna synpunkter.
  • Vi tar ställning till synpunkterna. Om de är så allvarliga att vi inte kan ge bygglov kontaktar vi dig. Du har då möjlighet att ändra din ansökan. 
  • Beslutet delges sedan grannarna. De kan överklaga beslutet i tre veckor.
Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier