Kommunalt vatten och avlopp

I kommunen finns 6 avloppsreningsverk, 4 vattenverk, 6 vattenpumpstationer, 18 avloppspumpstationer och 5 högvattenreservoarer.
Vårt kommunala dricksvatten är grundvatten i alla kommundelar. Dricksvattnet i kommunen har generellt en mycket god kvalitet.

Den 1 januari 2013 bildade Uddevalla, Färgelanda och Munkedal ett gemensamt kommunalt bolag för drift av vatten och avloppsverksamhet (VA). Från och med januari 2017 ingår även Sotenäs kommun i bolaget. För vatten- och avloppsfrågor kan ni läsa mer på: Västvatten AB:s webbplats

 

Enskilt vatten och avlopp  

Dalslands Miljö- och Energiförbund ansvarar för ansökningar och tillsyn av enskilda anläggningar. Läs mer på deras hemsida.

Kundservice
Västvatten AB
0522-638800
Dalslands Miljö- och Energiförbund
0530-93 94 30

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier