ORDNINGSREGLER FÖR BRUKSSKOLAN

Läsåret 2017 – 2018

I Skollagen 5 kapitel Trygghet och studiero 5-23 § framgår att skolan ska ha gemensamma ordningsregler beslutade av rektor samt vilka befogenheter skolan har när det gäller disciplinära och andra särskilda åtgärder.

För att vi alla ska trivas tillsammans och för att du själv som elev ska känna dig trygg och må bra skall vi alla tänka på följande:

 • Jag är snäll mot andra och låter alla vara med i lekarna.
 • Jag använder ett vårdat språk och respekterar andra.
 • Jag tänker på att vi har lugn och ro inomhus.
 • Jag tar ansvar för skolans miljö och saker, både inne och ute.
 • Värdesaker och leksaker tar jag med på egen risk, skolan ersätter inte om något går sönder eller försvinner.
 • Godis, tuggummi och läsk äter och dricker vi hemma.
 • Mobiltelefoner används inte inom skolans område och låses in under skoldagen.
 • Mössa, keps eller liknande har jag bara på mig utomhus.
 • På rasterna är jag utomhus, jag går in direkt när det ringer.
 • Jag stannar inom skolans område under skoldagen/fritidstiden.
 • När jag åker pulka i pulkabacken använder jag hjälm.
 • Snöbollskastning sker på angiven plats för respektive stadie när rastvärden är med, men mulning är inte tillåtet.
 • Om något händer, hämtar jag genast en vuxen.

Skolans regler gäller även till och från skolan, detta gäller även när jag åker buss.

 Om jag orsakat förstörelse av skolans egendom (läromedel, trasiga fönster t ex) får mina föräldrar betala ersättning.

Jag lyssnar och rättar mig efter vad vuxna på skolan säger.

Om jag inte bryr mig om tillsägelser kontaktas mina föräldrar av personal på skolan.

När jag slutar skolan går jag hem, om jag vill vara på skolgården är jag välkommen efter kl. 18.00.

Om Du inte följer ordningsreglerna blir detta konsekvenserna:

 1. De vuxna säger till dig
 2. Din lärare eller annan vuxen har samtal med dig
 3. Din lärare eller annan vuxen kontaktar dina föräldrar (vårdnadshavare)
 4. Din lärare eller annan vuxen (i vissa fall skolledare) kallar dig och dina föräldrar (vårdnadshavare)
 5. Elevhälsan kopplas in
Handläggare grundskola
Annica Johansson
Christina Nilsson
Rektor Ödeborgsskolan
0528-567240

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier