Färgelanda Konsthall

Färgelanda konsthall är placerad i Färgelanda Centrumhus, Timmervägen 12. 

Kultur och fritid presenterar 8-10 utställningar per år. Utställningsperiodens längd är vanligtvis 4 veckor. Utställningsprogrammet planeras av personal på enhet Kultur och fritid.

   

Vill du ställa ut i konsthallen?

Ansökan skickas till: biblioteket@fargelanda.se

Ange ärende: ”Utställningsansökan Färgelanda konsthall”.  Vänligen uppge namn, kontaktuppgifter, gärna CV och/eller referenser samt en kort beskrivning av aktuell utställning.  

Adress:

Kultur och fritid

Konsthallen

Timmervägen 12

458 31 Färgelanda.

Märk kuvertet som ovan. Insänt material återsänds ej.   

 
Försäljning

Konsthallen förmedlar enbart kontaktuppgifter mellan intresserade köpare och konstnär. Konsthallen tar ingen provision. 
 

Marknadsföring

Utställaren skickar marknadsföringsmaterial digitalt senast en månad innan utställning. 

Kultur och fritid ges rätt att använda inskickat marknadsföringsmaterial i samband med marknadsföring. Kultur och fritid utformar den grafiska formgivningen, ansvarar för affischer samt marknadsför utställningen.
 

Montering

Utställaren ansvarar själv för montering och demontering av utställningsmaterialet. Vid montering ska även ljussättning sättas, viss behjälplighet kan personal på kultur och Fritid erbjuda. För- och efterarbete planeras i samråd med Kultur och fritid.

Konsthallen använder sig av skenor och linor med krokar vid hängning av tavlor. Andra upphängningsmetoder på väggarna godtas inte.

       

 
Transport av utställningsmaterial 

Bekostas av utställaren.
 

Resa

Ersättning utgår ej.

 

Övrig ersättning

Färgelanda konsthall betalar ej ut ekonomisk ersättning. 

 

Förvaring

Konsthallens förråd finns tillgänglig under för- och efterarbetet och under utställningsperioden.

Konst i Färgelanda kommun

Konstutsmyckningar finns på flera platser i kommunen bland annat i Solgården, Tallbacken, Järbo skola, Ödeborgs skola och på Lillågården, där Gösta Silléns konstverk pryder alla tre etagen.

Utöver de konstverk som tillkommit genom 1%- regeln, finns i kommunen ca 330 konstverk, framför allt tavlor. En del av dessa har en gång inköpts av dåvarande Kulturnämnden och några är skänkta av f.d. Landstinget i Älvsborgs län. 

Dessa områden arbetar vi också med:

  • Utställningsverksamhet
  • Kommunal utsmyckning och kommunens konst
  • Kontakter med kulturföreningar och stöd till arrangörer av kulturprogram
  • Kultursamarbete i Dalsland, Fyrbodal, Västra Götalandsregionen

 


Färgelanda bibliotek
Telefon: 0528-567500

Öppettider

Mån:   10:00 - 18:00

Tis:      10:00 - 18:00

Ons:    10:00 - 18:00

Tors:   10:00 - 16:00

Fre:     10:00 - 16:00

Lör:     10:00 - 13:00

Öppet lördagar ojämna veckor.

För avvikande öppettider se Bibliotekets hemsida.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier