Barn- och familjeenheten

På Barn-och familjeenheten inom Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun arbetar handläggarna med:

  • Orosanmälningar 
  • Barnutredningar
  • Ansökningar gällande insatser
  • Behov av SFV
  • Våld i nära relation

Orosanmälningar 

Är du orolig för ett barn? Då bör du göra en orosanmälan. En orosanmälan kan gälla till exempel barnets hemmiljö, omsorgsbrist eller barnets allmänna mående. Du bör göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa.

Ansöka om insatser

På Barn- och familjeenheten i Färgelanda kommun så kan man ansöka om insatser för sitt barn eller familjen. Vissa stödinsatser kräver ingen ansökan hos handläggare på Individ- och familjeomsorgen utan är öppna för alla kommuninvånare, läs mer om dessa insatser under Individ- och familjeomsorgen – Öppenvårdsenheten. De insatser som kräver beslut från Individ- och familjeomsorgen är bland annat familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson, familjebehandlare och behandlingshem (HVB).

Våld i nära relation

Våld i nära relation kan vara allt från psykiskt våld till sexuella övergrepp. Både barn och vuxna kan vara utsatta. Alla kommuninvånare som blir utsatta för våld i nära relation har möjlighet att vända sig till Individ- och familjeomsorgen för att få den hjälp som behövs.

Behov av SFV

När ett ensamkommande barn har beviljats uppehållstillstånd ska en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare utses till barnet. En SFV fungerar som en vårdnadshavare åt barnet till dess att barnet fyllt 18 år och blir myndig. Individ- och familjeomsorgen får i de flesta fall kännedom om att ett ensamkommande barn är i behov av en SFV men känner du ett ensamkommande barn som behöver SFV så kontakta Individ- och familjeomsorgen.

Chef Individ och familjeomsorgen
Jon Granlund
0528-567601

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier