Barn- och familjeenheten

På Barn-och familjeenheten inom Individ- och familjeomsorgen i Färgelanda kommun arbetar handläggarna med:

  • Orosanmälningar 
  • Barnutredningar
  • Ansökningar gällande insatser
  • Våld i nära relation

Orosanmälningar 

Är du orolig för ett barn? Då bör du göra en orosanmälan. En orosanmälan kan gälla till exempel barnets hemmiljö, omsorgsbrist eller barnets allmänna mående. Du bör göra en orosanmälan om du misstänker att ett barn far illa.

Ansöka om insatser

På Barn- och familjeenheten i Färgelanda kommun så kan man ansöka om insatser för sitt barn eller familjen. Vissa stödinsatser kräver ingen ansökan hos handläggare på Individ- och familjeomsorgen utan är öppna för alla kommuninvånare, läs mer om dessa insatser under Individ- och familjeomsorgen – Öppenvårdsenheten. De insatser som kräver beslut från Individ- och familjeomsorgen är bland annat familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson, familjebehandlare och behandlingshem (HVB).

Våld i nära relation

Våld i nära relation kan vara allt från psykiskt våld till sexuella övergrepp. Både barn och vuxna kan vara utsatta. Alla kommuninvånare som blir utsatta för våld i nära relation har möjlighet att vända sig till Individ- och familjeomsorgen för att få den hjälp som behövs.

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier