Kulturmiljöprogram

Kulturhistoriska byggnader och miljöer som är särskilt värdefulla får enligt plan- och bygglagen inte förvanskas. Kulturmiljöprogrammet är ett kunskapsunderlag som hjälper oss att veta vilka byggnader och miljöer som bedöms vara särskilt värdefulla.

Detta Kulturmiljöprogram har tagits fram som en del i kommunens översiktliga planeringsarbete. Kulturmiljöprogrammet är antaget i kommunfullmäktige 2019-11-13 § 129.


Dokument

Planingenjör
Anna Lena Sörensson
0528-567166
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier