Förändringsarbete i Färgelanda kommun

Färgelanda kommun är uppe i ett förändringsarbete för att utveckla nya arbetssätt kring ledning, styrning och arbetsklimat. Målet är en tryggare organisation med en stark tillit mellan chefer, medarbetare och förtroendevalda. Projektet har fått namnet Kulturresan.

Arbetet med Kulturresan ska leda till effektivare sätt för att nå kommunens mål, både i verksamhet och budget. Bland annat ska kommunen se över rutiner för styrning och ledning.

I framgångsrika organisationer präglas arbetsklimatet av öppenhet, tillit och uppriktig dialog, därför ska vi jobba aktivt med just detta, säger Färgelandas kommunchef Katrin Siverby.

Teamutveckling och arbetsmiljö

Kommunen ska arbeta med teamutveckling, tillsammans med en konsult, för att tydliggöra arbetsroller och ansvarsområden inom organisationen. Fokus ska även ligga på bemötande och service till kommunens invånare. Genom utbildning och systematiska uppföljningar ska kommunen utveckla sitt arbetsmiljöarbete.

En god relation mellan politik och tjänstemän, där arbetsrollerna är tydliga, är väldigt viktigt. Det är jättebra att kommunstyrelsen fattat beslut om Kulturresan, och att vi nu är igång, säger Katrin Siverby.

Uppstarten har dröjt

Kulturresan påbörjades redan under våren 2021, men har på grund av pandemin fått skjutas fram. Den första fysiska uppstarten med politiker och tjänstemän hölls i mitten av december.

Kommundirektör
Katrin Siverby
0528-567120
Kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd
Ulla Börjesson (S)
0528-567110

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier