Sopor, Avfall och Slam

Renhållning i Färgelanda kommun

Väghållaransvar

Det åligger fastighetsägarens eller samfälligheternas ansvar att säkerställa att de enskilda vägarna på landsbygd är farbara hela året om samt vägföreningarnas ansvar att säkerställa att vägar i tätort är farbara hela året.
Ni kan läsa mer om väghållaransvar på Trafikverkets hemsida eller tryck här.

Därav är det viktigt att fastighetsägare och samfälligheter även grusar eller på annat sätt halkbekämpar de enskilda vägarna för att säkerställa att sopbilen kan komma fram vintertid. 

Trafikverket underhåller de statliga vägarna. Om ni är osäkra på väghållaransvar på den väg ni bor vid, se Trafikverkets sida NVDB, klicka här. Sök upp er väg och välj "Väghållare" i rullist på höger sida.

Tänk på att skotta runt sopkärlen samt borsta bort snö från locket av kärlen.

Om arbetsmiljö och sopkärl

Arbetsmiljön för hämtpersonalen ska vara god:

  • Kärlen ska placeras max 2 m från väg vid fastighetsgräns.
  • Vägen fram till sopkärlet skall vara lättframkomlig och tillräckligt bred.
  • Framför och runt om kärlet ska det finnas gott om arbetsutrymme för sophämtaren.
  • Det betyder att du inte kan placera kärlet i en fasadlucka eller någon form av sopskåp som sophämtaren måste öppna för att komma åt kärlet.
  • Kärlen ska stå utställda mellan 06.00-22.00, eftersom sopbilen kan komma på oregelbundna tider.
  • Kärlen ska placeras med handtaget ut mot vägen.
  • Vägen från sopkärlet till sopbilen ska vara plan och hårdgjord. Gräsmatta, grus eller ojämn stenbeläggning är inte acceptabelt ur arbetsmiljösynpunkt.
  • Överlasta inte kärlet så att det blir för tungt att dra. Vanliga soppåsar ger vanligtvis inte för tunga kärl.
  • Kom ihåg att underlätta för sophämtarna genom att under vintern skotta och sanda vägen till sopkärlen.

  • Det åligger fastighetsägarens ansvar att se till att sopkärl är framskottade och tillgängliga för personal vintertid

Hushållsavfall

Hjälp soporna att hitta hem!

Osäker på hur en viss produkt skall sorteras?
- Lugn, på sorteringsguiden får du hjälp. Här kan du söka på en mängd olika förpackningar och avfallstyper och få klara besked om hur avfallet skall hanteras. För att komma till sorteringsguiden klicka här!

I grundavgiften gällande renhållning ingår olika antal fria besök till Stigens återvinningscentral beroende av tjänst, samt möjlighet att lämna förpackningsavfall på återvinningsstationerna.

Farligt avfall kan lämnas, kostnadsfritt på återvinningscentralen i Stigen.

Kyl och frys lämnas, kostnadsfritt, på återvinningscentralen i Stigen
 
Grovsopor kan lämnas vid återvinningscentralen  i Stigen, mot avgift enligt beslutad taxa.
 
Förpackningar av plast, kartong, glas och metall samt tidningar och småbatterier kan lämnas på någon av våra  återvinningsstationer som finns i Högsäter, Färgelanda, Stigen och Ödeborg, eller på återvinningscentralen i Stigen.
 

Dokument och bilagor

Samtliga styrdokument ligger i den kommunala författningssamlingen:

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier