Folkhälsorådet 

Folkhälsorådet är ett samverkansforum för Färgelanda kommun och Västra Götalandsregionen knutet till Samverkansavtal avseende gemensamma folkhälsoinsatser i Färgelanda kommun.

I folkhälsorådet ingår tre förtroendevalda från kommunen och två förtroendevalda från norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Med på folkhälsorådets möten är en representant från Närhälsan, kommunens folkhälsostrateg samt sektorchefer och kommunchef. 

Folkhälsorådet arbetar efter ett årshjul, se länk nedan:

Folkhälsorådets roll

Folkhälsorådet har en ledande samordnande funktion för folkhälsofrågor och är initiativtagare, förslagsställare och rådgivare till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet ska arbeta för att folkhälsofrågor ska integreras i kommunens politiska och strategiska arbete, till exempel i kommunens mål och resursplan. På folkhälsoråden planeras en stor del av det lokala folkhälsoarbetet och rådet ska verka för att folkhälsoarbetet bedrivs i ordinarie verksamheter.

Folkhälsorådets arbete grundar sig i de prioriterade insatsområdena för folkhälsoarbetet i Färgelanda som tagits fram i samverkan med sektorernas ledningsgrupper. De prioriterade insatsområdena utgår ifrån lokala behov som har identifieras utifrån folkhälsoindikatorer. De prioriterade insatsområdena är beslutade av folkhälsorådet och kommunstyrelsen.

Utvecklingsmedel från folkhälsorådet

Folkhälsorådet avsätter cirka 500 000 årligen till utvecklingsarbete som syftar till att skapa en bättre hälsa för invånare i Färgelanda kommun. Läs mer här: 

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier