Folkhälsorådet 

Folkhälsorådet har en ledande samordnande funktion för folkhälsofrågor och är initiativtagare, förslagsställare och rådgivare till kommunstyrelsen. Folkhälsorådet ska arbeta för att folkhälsofrågor ska integreras i kommunens politiska och strategiska arbete, till exempel i kommunens mål och resursplan. På folkhälsoråden planeras en stor del av det lokala folkhälsoarbetet och rådet ska verka för att folkhälsoarbetet bedrivs i ordinarie verksamheter.

Folkhälsorådets arbete grundar sig i de prioriterade insatsområdena för folkhälsoarbetet i Färgelanda som tagits fram i samverkan med sektorernas ledningsgrupper. De prioriterade insatsområdena utgår ifrån lokala behov som har identifieras utifrån folkhälsoindikatorer. De prioriterade insatsområdena är beslutade av folkhälsorådet och kommunstyrelsen.

I Färgelanda folkhälsoråd ingår förtroendevalda från kommunen och förtroendevalda från norra hälso- och sjukvårdsnämnden. Med på folkhälsorådets möten är en representant från Närhälsan, kommunens folkhälsostrateg samt sektorchefer och kommunchefen. 

Vikarierande folkhälsostrateg
Linda Andersson.
0528-567126

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier