Anpassad grundskola

I den nya skollagen (201:800) är anpassad grundskola en nioårig skolform, vilken regeringen har motiverat med att det underlättar samarbete mellan anpassad grundskola och grundskolan. De grundläggande bestämmelserna om anpassad grundskola finns i skollagen.

Undervisningen i den anpassade grundskolan organiseras på olika sätt. En elev kan gå i en mindre klass med högre personaltäthet än i övriga klasser. I en anpassad grundskola är det vanligt att lärare har specialkompetens. En elev som läser efter anpassad frundskolas läroplan kan också vara integrerad i en grundskoleklass.

Skoldagen liknar på många sätt grundskolans, men praktiska ämnen har större utrymme. Grundskolans mål gäller så långt det är möjligt för varje enskild elev. Undervisningen läggs upp efter varje elevs förutsättningar och behov. Därför varierar också arbetssätten. Eleverna får längre inlärningstid än i grundskolan och arbetstakten är långsammare. Undervisningen i basämnena svenska och matematik har en central plats, ofta integrerade i andra ämnen.

Vem har rätt att gå i anpassad grundskola?

Obligatorisk anpassad grundskola finns för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapsmål på grund av intellektuell försening. Även elever med betydande och bestående förvärvad hjärnskada och flerfunktionshinder tas emot i anpassad grundskola. Ett beslut om mottagande i denna skolform ska föregås och grunda sig på noggranna utredningar (psykologisk, pedagogisk, medicinsk och social) Det är rektor som ansvarar för verksamheten.

Ytterligare information om den obligatoriska anpassade grundskolan hittar du på Skolverkets hemsida

Efter anpassad grundskola

Elever som har gått anpassad grundskola är garanterad plats i anpassad gymnasieskola. Alla elever läser kärnämnen (samma ämnen som för gymnasiet i övrigt) enligt anpassad gymnasieskolas kursplaner. Utöver de nationella programmen erbjuds individuella program inom verksamhetsträning, yrkesträning och specialutformade program. Alla program är fyraåriga. I Färgelanda kommun finns det ingen anpassad gymnasieskola utan eleverna söker sig framför allt till de närliggande kommunernas skolor; Marieberg/Agneberg i Uddevalla, Utsikten i Ed, Nuntorp i Brålanda och Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg. Elever kan söka andra skolor i Sverige.

Handläggare grundskola
Birgitta Borg Sevedsson
Rektor Högsäterskolan, Vintergatan. Håvesten, Ödeborgs förskola och Anpassad grundskola
Susanne Broberg
0528-567382

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier