Väghållaransvar

Väghållaransvaret i Sverige är i korthet fördelat på följande sätt: 

  • Allmänna vägar - Staten, genom Trafikverket har ansvar för allmänna vägar på landsbygd och för ett övergripande vägnät i tätort. 
  • Kommunala gator - Kommunerna har huvudansvar för väghållning i tätorter med undantag för det övergripande statliga vägnätet. 
  • Enskilda vägar - Enskilda väghållare har ansvar för vägar på landsbygd med främst nytta för fastighetsägare i deras närhet. Enskild väg är väg som inte är allmän eller gata.  

Framkomlighet gällande räddningstjänst, renhållning, hemtjänst mm åligger väghållaransvarig. 

 

Drift och underhåll av väg innefattar åtgärder som: 

  • Säkerställer att trafiken kan komma fram, t ex snöplogning, halkbekämpning, reparation av mindre skador samt hyvling och dammbindning på grusvägar (servicearbeten) 
  • Bibehåller vägens standard genom smärre åtgärder, t ex förnyelse av slitlager och vägmarkeringar samt dikning (underhållsarbeten) 
  • Förbättrar vägens standard genom smärre åtgärder, t ex beläggning av grusväg, förstärkning av bärigheten och punktåtgärder för att öka trafiksäkerheten (förbättringsarbeten) 
  • Håller vägen ren, såsom sopning, borttagande av skräp och smuts samt ogräsbekämpning (renhållning), eller på annat sätt håller vägen i ett för samfärdseln tillfredsställande skick. 

 

 Mer information finns att läsa på Trafikverkets hemsida under ”Väghållaransvar”. 

TF Samhällsutvecklingschef
Ria Andersson
0528-567161
Plan- och byggenheten

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier