Avgifter

Vi tar ut avgifter för alla typer av beslut. Det kan vara positiva och negativa beslut eller ärenden som eller återtas. Avgiften beräknas på årets prisbasbelopp.

Exempel på vad bygglov och strandskyddsdispenser kan kosta

Exemplen visar priser för handläggning inom detaljplanerat område och utan planavvikelser. Avgifter för till exempel nybyggnadskarta, utstakning, lägeskontroll och påkoppling till kommunalt vatten och avlopp kan tillkomma.

  • bygga enbostadshus på 180 m² bruttoarea - cirka 30 000 kronor
  • ansökan om strandskyddsdispens – cirka 10 000 kronor
  • bygga till ett uterum på 20 m² bruttoarea - cirka 6 000 kronor
  • bygga garage/carport på 40 m² bruttoarea - cirka 3 000 kronor
  • bygga Attefallshus - cirka 2 000 kronor
  • anmäla installation av braskamin - cirka 1 500 kronor
  • hiss i en- och tvåbostadshus - ca 2 000 kronor

Kostnad för att höra grannar kan tillkomma om ansökan avviker från bestämmelser i detaljplanen.

Plan- och bygglovstaxa 

Fakturaadress

Var noga med att du lämnar korrekt fakturaadress och att du meddelar oss om den ändras under ärendets gång. Vi skickar fakturan till den adress som du angett på ansökan eller meddelat oss skriftligt på annat sätt. Har vi gjort fel gör vi en ny faktura och en kredit om det behövs men inte annars. För din egen skull är det viktigt att vi har rätt uppgifter.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier