Sophämtning 

Det är kommunens ansvar att det finns ett system för att samla in hushållsavfall och transportera det till en behandlingsanläggning. I Färgelanda är det Ragn-Sells AB som sköter hämtning av ditt hushållsavfall.
Vi arbetar aktivt för att avfallet som uppstår ska tas omhand på ett resurseffektivt sätt. För att minska vår miljöpåverkan är det dock viktigt att vi tillsammans hjälps åt att minska avfallsmängderna.

I Färgelanda kommun är det obligatoriskt med hämtning av hushållsavfall (sopor) både för permanentboende och fritidsbostäder.

Kommunens normala hämtningsintervall är var 14:e dag. Fritidsbostäder kan ha sophämtning året om eller under perioden maj - september.

Du kan ansöka om längre hämtningsintervall än var 14:e dag, du kan då ansöka om månads- eller kvartalstömning. För att få längre hämtningsintervall krävs dock att du har en godkänd kompost som godkänts av Dalslands miljö- och energiförbund.
Mer info samt ansökningsblankett finner du här.

Sophämtning kring röda dagar och storhelger

Under några veckor på året är det helgdagar som infaller på veckodagar då det normalt är ordinarie sophämtningsdag. Det gäller exempelvis jul, påsk, första maj och midsommar. Det får till följd att hämtningen kan bli förskjuten i någon riktning. Här nedan kan du läsa om hur vi hämtar då. Håll utkik här på kommunens webbsida för mer information inför storhelger.

Ragnsells kör oftast även på röda dagar.

Undantag kan förekomma så låt era kärl stå vid tömningsplatsen tills de är tömda och håll uppsikt på Färgelanda kommuns hemsida, Facebook och Instagram för eventuella avvikelser.

Sophämtningsschema

Klicka på dokumenten nedan för att öppna sophämtningsschema för Färgelanda kommun.


Dokument och bilagor

Kundtjänst renhållning
0528-567520

Telefontid:

måndag-fredag 

10:00-12:00

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier