Information gällande revidering av bidragsregler

Vi håller på att revidera bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun under våren 2020. Vi kommer att arbeta fram en enkät som kommer att skickas till alla föreningar. Enkäten ska bestå av några frågor som hjälper oss att revidera reglerna så bra så möjligt. Föreningar som är registrerade i Färgelanda kommun kommer att bjudas in till möten. Dessa kommer att genomföras i större och/eller mindre grupper, beroende på vad det kommer för synpunkter från enkäterna.

Vi ser fram emot ett gott samarbete kring revideringen.

Frågor och synpunkter skickas till Lehnida Huric eller Maria Wagerland. 

Kultur- och föreningsutvecklare
Lehnida Huric
0528-567523
TF Samhällsutvecklingschef
Ria Andersson
0528-567161

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier