Färgelanda kommun har bytt höjdsystem i kartor till RH 2000

RH 2000 är Sveriges nya officiella nationella höjdsystem men kan samtidigt ses som förverkligande av ett gemensamt europeiskt höjdsystem. Mätningarna för RH 2000 påbörjades 1979, och avslutades 2003 av Lantmäteriverket. Höjdsystemet togs i bruk 2005.

Färgelanda kommun har tidigare arbetat med höjdsystemet RH 70. Kommunen har under 2016-2017 tagit fram underlag för beräkning av nytt höjdssystem som Lantmäteriverket därefter har analyserat och beräknat höjdnät vilket gör att RH 2000 kan införas som officiellt höjdsystem i Färgelanda kommun. Från januari 2020 har Färgelanda kommun infört höjdsystemet RH2000.

För mer information kontakta Plan-och Byggenheten.

TF Samhällsutvecklingschef
Patrik Nissen
0528-567161

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier