Ny lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Viktig information till dig som driver ett serveringsställe! En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen träder i kraft 1 juli och upphör att gälla vid utgången av 2020. Lagen innebär att du som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19.

Serveringsställen som omfattas av nya lagen

Den största skillnaden på Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta på restauranger, barer och caféer (HSLF-FS 2020:9) och den nya tillfälliga lagen är definitionen av vad som är ett serveringsställe.

Vad innebär serveringsställe i den nya lagen?

Med serveringsställe avses i den nya lagen en inrättning där det bedrivs näringsverksamhet som består i att servera mat eller dryck till allmänheten och där möjlighet ges till förtäring på stället.

Den nya tillfälliga lagen innefattar alla serveringsställen oavsett om de är anmälningspliktiga enligt Livsmedelsverkets föreskrifter eller inte. Det spelar, till skillnad mot föreskrifterna, därför ingen roll för tillsynen om ett serveringsställe exempelvis har ett serveringstillstånd enligt alkohollagen eller inte.

Vad innebär serveringsställe där det bedrivs näringsverksamhet?

Ordet näringsverksamhet innebär att syftet med verksamheten är att den ska gå med vinst. En ideell organisation som till exempel serverar gratis mat och dryck till människor i hemlöshet omfattas inte av lagen. De inrättningar som inte serverar mat och dryck till allmänheten utan enbart till en på förhand bestämd krets människor som deltar i en verksamhet som är knuten till inrättningen, till exempel personalrestauranger och skolmatsalar omfattas inte heller av lagen. Verksamheter där det inte ges möjlighet till förtäring på stället omfattas inte, exempelvis vissa glasskiosker, food trucks och take away-ställen där det saknas sittplatser och bord.

Vad som krävs av dig som driver serveringsställe?

Dalslands miljö- och energinämnd är tillsynsmyndighet enligt den nya lagen inom kommunerna; Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud. Nämnden har ansvar för att kontrollera att lagen efterlevs och att ni som driver ett serveringsställe tar ert ansvar för att begränsa smittspridning avseende covid-19. Information om vad lagen innebär för dig hittar du i länklistan längst ned på sidan.

För serveringsställen, besöksnäring, handel etc. som inte omfattas av lagen

För de serveringsställen och andra verksamheter inom besöksnäring och handel som inte omfattas av den nya tillfälliga lagen gäller även fortsättningsvis Folkhälsomyndigheten föreskrifter och allmänna råd mot allmän trängsel. Den som bedriver affärsverksamhet har ett ansvar att se till att kunder kan uppfylla de föreskrifter som finns mot allmän trängsel och ska också övervaka att trängsel motverkas. Detta gäller även om kunden själv har ett ansvar att se till att motverka trängsel. 

Kampanjmaterial för dig som bedriver serveringsställe eller verksamhet inom besöksnäringen

För att underlätta för dig som har serveringsställe eller annan verksamhet inom besöksnäringen så kan du fritt ladda ner material i form av affischer, bordspratare, illustrationer och en animation. Syftet med kampanjmaterialet är att skapa trygghet för både besökare, näringsidkare och anställda samt att underlätta för dig som näringsidkare.HÅLL AVSTÅND - HÅLL HÄNDERNA RENA - HÅLL KONTAKT - HÅLL UT, DET GÅR ÖVER!

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier