Aktförvaring

Här finns information om handlingar från andra myndigheter eller verksamheter som kommunen håller tillgängliga.

Digitala handlingar

Samråd om vatten som påverkas av vattenkraft - förslag till miljökvalitetsnormer

Det gäller bara vattenförekomster, både kraftigt modifierade vatten och naturliga, i avrinningsområden som påverkas av vattenkraft och som ska omprövas åren 2022–2024 enligt Nationell plan för omprövning av vattenkraft (NAP).

Alla som vill får lämna synpunkter senast den 30 april 2021.

Samrådshandlingarna för alla fem vattenmyndigheter finns att ladda ner från vattenmyndigheternas webbplats. 

Pappershandlingar

Vissa handlingar finns endast i pappersform. Du kan ta del av dessa på kommunkontoret reception. Ring gärna innan, via kommunens telefonväxel 0528-567000 och fråga efter aktförvaring.

Tillgängliga pappershandlingar

Finns inga för närvarande.

Färgelanda kommun
0528-567000

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:00
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier