Broschyr ska sätta Färgelanda kommun på kartan!
2024-04-16

Färgelanda - en del av Dalsland. Så heter vår senaste broschyr som ska välkomna alla till vår vackra kommun. Kanske till och med få en och annan att fundera på att flytta hit. Broschyren finns både i pappersform och digitalt.  

Se den här: Färgelanda Kommun (sebroschyr.se)


Gul varning för torsdag 4/4!
2024-04-03

SMHI går ännu en gång ut med en gul varning för kraftiga vindar i samband med tidvis ymnigt snöfall. Denna gång gällande torsdag 4/4. Denna varning håller i sig från 08.00 till 20.00 enligt prognosen.


Världens bästa sommarjobb?
2024-04-03

Färgelanda kommun erbjuder sommarjobb som simlärare respektive simlärarassistent till kommande sommar 2024.

Intresserad? Kika in här:

https://fargelanda.varbi.com/se/what:job/jobID:709016/

https://fargelanda.varbi.com/se/what:job/jobID:709026/


Kulturpris 2024
2024-04-02

Vem tycker du ska få priset i år?

Kulturpriset delas ut till en person, en grupp av personer, organisation, förening eller liknande som utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt ur kultursynpunkt. Priset kan endast delas ut till personer som är boende eller verksamma i kommunen. Priset delas ut den 6 juni vid Nationaldagsfirandet på Stigens Herrgård. Priset är 5000 kronor och ett diplom.

Nomineringar skickas senast 30 april till:

Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Märk kuvertet med ”Kulturpris”.

Nominering via e-post: kommun@fargelanda.se

Döp mejlet till ”Kulturpris”

Vid frågor kontakta kommunens kultur- och föreningsutvecklare, 0528-567 523 alternativt lehnida.huric@fargelanda.se


SMHI: Gul varning för vind och snöfall!
2024-04-02

Under tisdagen 2 april råder gul varning för kraftig vind i samband med snöfall. Enligt SMHI kommer prognosen gälla för hela tisdagen vilket kan komma ställa till det i trafiken.

Längre söderut i delar av Västra Götaland, råder orange varning. 

Följ vädersituationen på www.smhi.se eller i appen.


Kommunfullmäktigemötet på webben onsdag 20/3 kl. 18.00
2024-03-20

Med start kl. 18.00 ikväll onsdag 20 mars, kan du följa Färgelandas kommunfullmäktige live genom att klicka på denna länk. Du kan använda dator, padda eller mobiltelefon.

https://youtube.com/live/76UKUqlwZXw


Påsklovsprogram 2024
2024-03-19

Här kan du hitta roliga saker att göra under Påsklovet.

Använd länken för fullt format: https://www.fargelanda.se/.../pasklovsaktiviteter-2024.pdf

Programmet finns även att hämta i pappersform på biblioteket.


Rekorddeltagande i konferens om våld i nära relationer
2024-03-15

För fjärde året i rad anordnade folkhälsoråden i Fyrbodal, Polisen, Brottsofferjouren och Västra Götalandsregionen en digital samverkanskonferens i Strömstad som handlade om våld i nära relationer.

I år låg fokus på våldsutsatta barn och intresset var rekordstort. Upp emot 900 deltog i konferensen.

Syftet är att stärka kompetensen kring våldsutsatta barn och öka samarbetet över verksamhetsgränserna för att, på lång sikt, fler barn ska få en uppväxt fri från våld. Målgruppen är beslutsfattare, yrkesverksamma och andra som möter våldsutsatta eller våldsutövare. Bland deltagarna var merparten från Fyrbodal, men i och med att kännedomen om konferensen spridit sig via olika nationella nätverk, deltog även flera från andra delar av landet.

Våld i nära relationer är ett angeläget och mångfasetterat folkhälso- och samhällsproblem som allvarligt påverkar levnadsvillkor och livskvalitet för dem som drabbas.

Samverkanskonferensen är ett gott exempel på hur små kommuner kan gå samman tillsammans med Polisen, regionen och frivilligorganisation och få stor genomslagskraft. Konferensen bekostas av riktade medel av de lokala folkhälsoråden, brottsofferjouren och polisen. 18 organisationer är med och hjälper till.

Så här säger Färgelanda kommuns folkhälsostrateg Marcus Larsson, tillika en av de ansvariga för konferensen.

– Efter den här konferensen har deltagarna fått mer kunskap och bättre förutsättningar att samverka med andra utifrån sina funktioner. Den kunskap och de samarbeten som uppstår kommer i sin tur leda till att färre barn behöver uppleva våld under sin uppväxt.


Storsatsning på barnen i Dalsland
2024-03-08

I dag onsdag den 8 mars skrevs överenskommelsen kring initiativet ”Backa barnet” under av samtliga Dalslandskommuner tillsammans med övriga representanter i projektet; VGR, Polismyndigheten och Närhälsan/MedPro.

36 miljoner kronor, varav hälften regionala, satsas i detta treåriga projekt som ska arbeta för att fånga upp och ge rätt stöd till de barn som behöver så att fler klarar sin skolgång och förebygga ohälsa, utanförskap och kriminalitet.

- Det här ett rejält och genomtänkt projekt som vi tror väldigt mycket på, säger både Färgelandas kommunalråd Ulla Börjesson (S) och oppositionsråd Jörgen Andersson (SD) i ett gemensamt uttalande.

Förskola, skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt polis omfattas av projektet. Med Backa barnet-modellen får aktörerna en verktygslåda för att kunna samarbeta enklare. Projektet stöds av VGR för att möjliggöras i hela Dalsland.


Företagsamheten växer i Färgelanda – i toppskiktet i Västra Götaland!
2024-02-16
Allt fler kommuninvånare i Färgelanda ägnar sig åt sitt eget företagande och ligger nu på åttonde(!) plats av samtliga kommuner i Västra Götaland där andelen invånare som driver företag ökat i alla kommuner.
Läs mer om Svenskt Näringslivs statistik här:

Här är kommunerna i Västra Götaland där högst andel invånare driver företag (svensktnaringsliv.se)


Dagens hjältar #1
2024-02-16
Hemtjänstpersonalen i Färgelanda kommun som gjort en hjälteinsats under nyårshelgen och som träget fortsätter i snöyran!
På bilden delar av gänget bestående av Jenny, Sofia, Jonna, Malin, Maria, Rebecca, Erica, Maria, Annika, Frida, Hanna och Martine.
Ni är alla helt fantastiska!!

Dagens hjältar #2
2024-02-16

Upp emot en halvmeter snö har personalen på Tekniska och AMI (Arbetsmarknad och integration) fått ta hand om under nyårshelgen tillsammans med extra förstärkning, allt för att klara av denna enorma mängd snömängd som fallit. Men arbetet fortsätter. Nästa etapp blir att ta bort alla stora snöhögar som skapats vid korsningar och avfarter för att skapa klar och säker sikt för trafikanterna.

Gott jobbat Abdi, Agne, Kieth, Jocke, Peo, Stellan, Dick, Mikael och alla andra som varit med och bidragit!!


Individ & familjeomsorgen stänger tidigare
2024-02-16
På trettondagsafton, fredag den 5 januari, stänger Individ- och familjeomsorgen kl. 12:00, vi öppnar som vanligt igen på måndag.
Vid akuta problem kontaktas Socialjouren 0522–697444.

Urban Blom tillfällig vd för Valbohem
2024-02-16
Urban Blom, tillfällig vd för Valbohem.
Fram tills Valbohem hittat en ny vd efter att Hans Sprung slutat vid årsskiftet, så har Urban Blom fått uppdraget som interim vd.
- Ja, rekryteringsarbetet påbörjas inom kort och fram tills Valbohem fått en ny vd så är mitt uppdrag att hålla i gång verksamheten och se till att organisationen fungerar.
Urban Blom är på sätt och vis infödd i allmännyttans tjänst.
- Ja, allt började faktiskt i det kommunala bostadsbolaget Uddevallahem en gång i tiden.
Närmast kommer Urban Blom från Eidar i Trollhättan där hans senaste uppdrag var just verkställande direktör, men har också tillbringat många år inom New Wave-koncernen i Dingle, både som ekonomi- och logistikchef.
Uppdraget som tillfällig vd i Valbohem är inte ett konsultuppdrag.
- Nej, jag är anställd till den dagen jag lämnar mitt uppdrag.

Invigning av Återbruket & Aktivitetsbibliotek
2024-02-16
I dag invigdes Återbruket Secondhand och Aktivitetsbiblioteket på Kyrkskolan i Färgelanda i AMI:s regi.
- Och vilken tajming med vintervädret som ska hålla i sig!!
På aktivitetsbiblioteket finns nämligen möjligheten att låna fritidsutrustning som till exempel skidor, skridskor, hjälm, med mera.
I secondhanddelen finns det återbrukade möbler m.m. att köpa.
Om du har något du vill lämna in så kontakta gärna Anette på 076-6352685, eller lämna dina saker i återbrukscontainern på återvinningscentralen, annars är öppettiderna dessa:
Tisdag 11:00-16:00
Onsdag 11:00-16:00
Torsdag 13:00-18:00
Varmt välkomna!

Höjdens förskola stängs akut i etapper
2024-02-16

Beslut om akut verksamhetsförändring vid Höjdens förskola på grund av bristande arbetsmiljö 

Bakgrund

Höjdens förskola är belägen i de centrala delarna av kommunen. Den består av 4 avdelningar och har för närvarande 72 barn placerade. Avdelningarna är samtliga för barn mellan 1-5 år. Ansvarig rektor är Maria Olsson. 

Vintertid har förskolan under de senaste åren haft problem med att vattnet fryser i ledningarna i vissa delar av lokalen. Detta innebär att personalen måste förflytta både sig och barnen när de behöver vatten. Den senaste tidens vinterväder med mycket låga temperaturer har återigen inneburit stora problem för verksamheten. Toaletterna fungerar inte heller. 

Detta är inte längre hållbart eftersom lokalerna och därigenom arbetsmiljön för berörda barn och personal inte är acceptabel. Bristerna har nu blivit så akuta att omedelbara åtgärder måste fattas. 

Kommunens fastighetsavdelning har en tydlig bild av lokalernas standard och har kommit fram till att det är stora investeringar som krävs för att lokalerna ska bli i sådant skick att det går att bedriva verksamhet där. Det är inte bara vattenledningarna som behöver renoveras utan även mycket annat i lokalerna är eftersatt. 

Vad som ska hända med lokalen är ytterst ett politiskt beslut eftersom alla renoveringar innebär kostnader som måste finansieras inom kommunens budget.

Men med tanke på hur viktigt det är att situationen förändras omgående har utbildningschefen kommit fram till att beslut måste fattas om att verksam­heten successivt måste flyttas till andra lokaler på grund av arbetsmiljön. Inför beslutet har dialog skett med utbildningsnämndens ordförande, samhällsbyggnadschefen och kommundirektören. Fackliga företrädare har informerats om situationen. Kommunalråden är informerade.

Eftersom Höjdens förskola har drygt 70 barn och fyra avdelningar finns det inte någon möjlighet att hålla ihop alla avdelningar och flytta hela verksamheten till andra lokaler eftersom det inte finns tomma lokaler som kan rymma så pass många barn. 

Utgångspunkten är att flytten ska bli så bra så som möjligt för både barn och personal och den kommer att ske i etapper.

Första etappen blir att flytta 5-åringar till Höjdenskolan. Vidare utredning sker därefter för att se vilka alternativ som finns för övriga barn.

De praktiska åtgärderna förbereds från och med 11 januari och flytt av delar av verksamheten till Höjdenskolan inleds under vecka 3.

Lise-Lotte Bengtsson

Utbildningschef

 

 


Återcertifierade inom Vård och omsorgscollege
2024-02-16

Färgelandas vuxenutbildning har tillsammans med kommunens vård och omsorg visat att de ha kvalitet för att bli återcertifierade som medlemmar i Vård och omsorgscollege. Det var för fem år sedan de kommunala verksamheterna blev medlemmar i Vård och omsorgscollege och bildade ett lokalt college tillsammans med Uddevalla och Orust kommuner. Nu efter fem år var det dags att visa att vi har uppfyllt medlemskriterierna vilket vi har!

Vård- och omsorgscollege är en plattform för samverkan mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare inom vård- och omsorgssektorn för en strukturerad samverkan. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att den som utbildat sig inom ett Vård- och omsorgscollege har gått en bred utbildning som håller hög kvalité och som är anpassad efter verksamhetens behov.

Den som har gått en vård- och omsorgsutbildning hos en certifierad utbildare får efter utbildningens slut ett eftersträvansvärt diplom och kan även ansöka om att få den skyddade yrkestiteln undersköterska.

Rektor vuxenutbildningenFärgelanda kommunTelefon 0528-56 72 50mona.jonsson@fargelanda.se


Uppdaterad information – Höjdens förskola
2024-02-16

Som vi informerade om förra veckan är det stora problem med lokalerna där Höjdens förskola bedrivs. Bland annat fryser vattnet när utetemperaturen blir låg.  

Under helgen blev det mildare och vattnet fungerade i morse. När vi tittar på väderprognosen så ser vi att det kommer att bli oerhört kallt igen på nätterna och samma problem kommer att uppstå igen. Om det inte finns tillgång till vatten kan vi inte bedriva verksamhet i lokalerna.  

Så vi fortsätter med vår plan att successivt flytta barnen till andra lokaler. Idag måndag fick de äldsta barnen flytta in i lokaler på Höjdenskolan och det var 23 stycken barn som lämnade sina grupper och som nu finns i skolans lokaler.  

Arbetet fortsätter som planerat och vårdnadshavarna får kontinuerlig information från rektor via Unikum. Vår hemsida kommer att uppdateras under veckan med senaste nytt.  

Vi förstår att situationen upplevs som mycket negativ och jobbig, både av föräldrar, barn och personal. Vi vill dock passa på att tacka för er förståelse och alla förslag till lösningar som vi får ta emot!  
 
 
Lise-Lotte Bengtsson 

Utbildningschef    


Sjuksköterskestudent? Se hit!
2024-02-16
Sommarvikariat inom vård och omsorg i Färgelanda kommun för dig som är sjuksköterskestudent.
- Välkommen med din ansökan!

Orange vädervarning för onsdagen!
2024-02-16
Stora delar av Dalsland kommer under onsdagen få kraftiga vindar i kombination med kraftigt snöfall, vilket kan ge problem i trafiken.
Hur kan det påverka mig?
Mycket begränsad framkomlighet på vägar, särskilt i öppna landskap, som till exempel inte hunnit snöröjas eller på grund av trafikolyckor.
Förseningar inom buss-, tåg- och flygtrafiken samt inställda avgångar.
Sannolikt elbortfall i områden med luftburna elledningar, vilket även påverkar mobila nät för telekommunikationer.
Läs mer på www.smhi.se

Till alla föräldrar med barn och elever inför ovädret under onsdagen!
2024-02-16

SMHI har gått ut med en orange vädervarning under onsdagen och om vädret blir som befarat kommer det att ha stor påverkan för oss. Vi råder er därför till att följa informationen från våra myndigheter – redan nu varnas för stora trafikproblem som kan innebära svårigheter att ta sig fram på våra vägar.

Vi kommer att lämna information om skolskjutsarna så fort vi får information från bussbolagen

Våra förskolor och F-6 skolor kommer att anpassa sina verksamheter utifrån förutsättningarna – detta kan innebära att grupper behöver slås ihop om vi saknar personal och att undervisningen inte kan bedrivas som planerat utan att andra aktiviteter får genomföras

Valbo 7-9 planerar hemstudiedag – alla elever och vårdnadshavare får särskild information om detta

Vuxenutbildningen planerar hemstudiedag – alla elever får särskild information om detta

Vi uppmanar er att följa informationen som lämnas via Unikum och på kommunens hemsida.

Lise-Lotte Bengtsson, utbildningschef Färgelanda kommun


Uppdaterad info om inställda bussar!
2024-02-16
Buss nr 3 och 6 är inställda i dag onsdag 17 januari på grund av ovädret!

Uppdatering #2 - Skolbussar om hämtning i dag onsdag eftermiddag 17/1
2024-02-16

Buss 1, 2, 4 och 6 hämtar INTE några elever i dag onsdag eftermiddag.  

Däremot går bussarna 3, 5, 7, och 8 som vanligt.

Imorgon ska om inget oförutsett inträffar bussarna gå som vanligt. Uppdaterad information fås genom Unikum samt här på hemsidan om något förändras.


Uppdatering - Gula vädervarningar
2024-02-16

SMHI varnar för plötslig ishalka från lördag kväll. Under söndagen gäller en gul varning för tidvis ymnigt snöfall i samband med frisk sydlig vind. 

Kör försiktigt om du åker ut på vägarna.

Läs mer på: Konsekvensbaserade varningar | SMHI | SMHI


Nya gula vädervarningar för måndagen 22/1!
2024-02-16

SMHI har utfärdat två nya gula varningar gällande för morgondagen måndag 22/1.

Mycket kraftiga vindbyar väntas i kombination med stora regnmängder i kombination med snösmältning då vi får plusgrader.

Detta kan medföra mycket hala vägar och kan orsaka översvämningar, träd som ramlar ner och luftburna ledningar som kan skadas och orsaka elavbrott.

Läs mer på Väder i Färgelanda (smhi.se)


Uppdatering 06:24 - Inställda skolbussar måndag morgon 22/1!
2024-02-16
Nr 1, 2, 3,4, 5, 6 & 8 kör inte morgonturen!
En plogbilschaufför ringde Carina på Ödeborgs buss och ville varna för att inte köra skolbussarna: ”Det är rent bedrövligt på alla småvägar! Vattnet rinner uppepå isen.”

Uppdatering för dagens skolverksamhet 22/1
2024-02-16

Som ni sett av tidigare information är det stora problem med trafiken idag och inställda skolbussar.Vi får nu information om att vägarna generellt är mycket hala och det kommer att vara stora problem att ta sig till arbete och skola idag.

Vi uppmanar er alla att följa informationen från våra myndigheter och vi är medvetna om att det kommer att bli svårt för personal och elever att ta sig till våra verksamheter idag.

Vi kommer att ha öppet där vi har personal på plats – men kommer att anpassa undervisningen utifrån läget och vår personalsituation.

Ni kommer att få aktuell information från er rektor!

Lise-Lotte Bengtsson

Utbildningschef

Färgelanda kommun


Uppdatering - personal på plats på Ödeborgs skola!
2024-02-16
Nu har personal trots allt tagit sig till Ödeborgs skola enligt rektorn Tina. Tre från fritids är på plats och lärare är på väg! Vi har inte stängt skolan utan kör på med den personal som är tillgänglig.

Uppdatering skolbussar
2024-02-16
Endast buss 7 kör i eftermiddag (Stigenbussen).
Isgatan är värre än i morse på småvägar och grusvägar.
Dagens mattransport gick bra: tre chaufförer i en buss för att leverera mat till Ödeborg och Höjdens skola. Snyggt jobbat!

Kommunen ansvarar för miljöstationerna fr o m 1/1-2024
2024-02-16
Sedan årsskiftet ansvarar AMI på Färgelanda kommun för städning av våra miljöstationer i Högsäter, Stigen, Färgelanda och Ödeborg. Denna bild är tagen mellan jul och nyår då det fanns mycket skräp som inte hittat sin plats i containrarna.
Var med och hjälp till att hålla våra miljöstationer rena och fina runt containrarna.
Tack på förhand hälsar AMI.

Ny ultramodern brandbil till Högsäter
2024-02-16

Det var ett gäng mäkta stolta brandmän som visade upp sin helt nya brandbil på Högsäters brandstation under fredagen. Det händer väldigt sällan att stationen får en helt ny brandbil, de mindre brandstationerna har fått nöja sig med att få begagnade brandbilar som tidigare använts av de större brandstationerna.

- Ja, man får nästa nypa sig i armen om detta är sant. Man känner sig lite som ett barn på julafton, berättar en strålande glad Hans Johansson på Högsäter brandstation.

Den nya brandbilen kommer att finnas tillhands i minst tjugo år och är verkligen en supermodern brandbil som bland annat är utrustad med förhöjt lågtyck med en specialslang som snabbt dras ut vilket gör att brandmännen kan göra en blixtsnabb insats.

- Dessutom har brandbilen en stabiliseringsutrustning för att kunna stabilisera bilar som vält vid en olycka för att få ut skadade på ett säkert sätt. Precis som den specialbår som tas fram vid forserad uttagning, när det inte finns tid att klippa upp taket.

Den nya brandbilen kommer att betyda mycket för Färgelanda kommun.

- Det här innebär att Färgelanda kommun får tillgång till en ultramodern brandbil vilket är helt fantastiskt. Vi kan helt enkelt göra effektivare insatser framöver, avslutar Hans Johansson stolt.


Valboskolans idrottshall stängd p g a läckage!
2024-02-16

Nu har kommunen besiktigat taket på Valboskolans idrottshall och konstaterar att det krävs omfattande arbete att återställa taket i brukbart skick.

- Vi vet inte exakt hur lång tid detta kommer att ta, det kommer att visa sig först när vi bryter upp innertaket och ser skadornas omfattning. Mer information kommer när vi vet mer, meddelar Färgelanda kommuns fastighetsförvaltare Christer Veglo.

Skolan samt de föreningar som nyttjar idrottshallen är informerade om situationen. 


Jobba som fysioterapeut?
2024-02-16
Är du fysioterapeut och vill jobba med oss i Färgelanda kommun?
Då är du välkommen med din ansökan genom att klicka på denna länk: https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/28468856

Sportlovsaktiviteter 2024
2024-02-16

Sportlov vecka 8 (19/2-23/2)

Snart är det sportlov!

Vi håller på och planerar aktiviteter inför sportlovet för barn och ungdomar i Färgelanda kommun.

Ni kanske redan har eller planerar att ha roliga aktiviteter?

Maila i så fall aktiviteterna innan den 11 februari .

Kultur och föreningsutvecklare: lehnida.huric@fargelanda.se

Här är sidan ni hittar alla spännande sportlovsaktiviteter: 

https://www.fargelanda.se/kultur-och-fritid/kultur/lovaktiviteter/sportlov/


Nominera till folkhälsopriset 2024
2024-02-16

Förra årets folkhälsopris gick till Bo och Lisbeth Jacobsson i Högsäters Tennisklubb som har drivit klubben sedan 1991, Bosse som ordförande och Lisbeth som sekreterare.

Vem tycker du ska få priset i år?

Folkhälsopriset delas ut till en person, en grupp, organisation, förening eller liknande som utmärkt sig på ett förtjänstfullt sätt ur folkhälsosynpunkt. Priset kan endast delas ut till personer som är boende eller verksamma i kommunen. Priset delas ut den 6 juni vid nationaldagsfirandet på Stigens Herrgård. Priset är 5000 kronor och ett diplom.

Nomineringar skickas senast 30 april till:

Färgelanda kommun
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Märk kuvertet med ”Folkhälsopris”.

Nominering via e-post: kommun@fargelanda.se

Döp mejlet till ”Folkhälsopris”

Vid frågor kontakta kommunens folkhälsostrateg, 0528-567 126 alternativt marcus.larsson@fargelanda.se


SMHI vädervarnar!
2024-02-16

SMHI har utfärdat en orange varning för underkylt regn med kraftig ishalka som följd under måndagen längs Västkusten från Uddevalla ner till Kungsbacka. Dock kan denna ishalka även beröra Färgelanda kommun under måndagen då SMHI har svårt att avgöra exakta gränser för var denna ishalka kan uppstå. Någon officiell varning för Färgelanda kommun har dock inte utfärdats.

Däremot råder gul varning för snöfall för Färgelanda kommun under måndagen.

Färgelanda kommun kommer att agera skyndsamt vid eventuella störningar på grund av vädersituationen och uppdatera på kommunens hemsida och sociala medier vid behov.


Nytt sportlovsprogram!
2024-02-16

Nu finns det samlade aktiviteter på vår hemsida. Klicka på bannern överst på förstasidan eller gå in här: https://www.fargelanda.se/kultur-och-fritid/kultur/lovaktiviteter/sportlov-2024/


Arbeta som röstmottagare på valdagen 2024
2024-02-16

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Nu söker Färgelanda kommun röstmottagare som kan arbeta på valdagen. Vi söker dig som är över 18 år, talar god svenska och kan medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. Välkommen att söka!

Max 10 röstmottagare kommer arbeta i vardera av Färgelandas fyra vallokaler under valdagen. Av dessa leder och fördelas arbetet av en ordförande och en vice ordförande. Tjänsterna som ordförande och vice ordförande är redan tillsatta.

Som röstmottagare är det viktigt att du har ett vänligt bemötande och är mycket noggrann. Skriv gärna när du ansöker ifall du talar flera språk och ifall du arbetat som röstmottagare innan. Vi förutsätter också att du som röstmottagare inte kandiderar för ett parti till Europaparlamentet.

Mejla kommun@fargelanda.se om du vill arbeta som röstmottagare. Sista ansökningsdag 15 mars.

Ersättning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode om 220 kronor i timmen. Skatt på arvodet dras med 30 procent. Utbetalningen sker den 27 juni 2024.

Handledning och utbildning

Du som röstmottagare kommer få hemskickat en handledning som handlar om vad det innebär att vara röstmottagare, det är viktigt att du läser den och under valdagen kan du använda den som ett uppslagsverk.

Du kommer att kallas till en obligatorisk utbildning. Här kommer du ha möjlighet att hälsa på de andra röstmottagarna som kommer arbeta i samma distrikt.


Jobba som röstmottagare i EU-valet
2024-02-16

Den 9 juni är det val till Europaparlamentet. Nu söker Färgelanda kommun röstmottagare som kan arbeta på valdagen. Vi söker dig som är över 18 år, talar god svenska och kan medverka till att valet genomförs på ett korrekt, tryggt och säkert sätt. Välkommen att söka!

Max 10 röstmottagare kommer arbeta i vardera av Färgelandas fyra vallokaler under valdagen. Av dessa leder och fördelas arbetet av en ordförande och en vice ordförande. Tjänsterna som ordförande och vice ordförande är redan tillsatta.

Som röstmottagare är det viktigt att du har ett vänligt bemötande och är mycket noggrann. Skriv gärna när du ansöker ifall du talar flera språk och ifall du arbetat som röstmottagare innan. Vi förutsätter också att du som röstmottagare inte kandiderar för ett parti till Europaparlamentet.

Mejla kommun@fargelanda.se om du vill arbeta som röstmottagare. Sista ansökningsdag 15 mars.

Ersättning

Som ersättning för arbetet som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode om 220 kronor i timmen. Skatt på arvodet dras med 30 procent. Utbetalningen sker den 27 juni 2024.

Handledning och utbildning

Du som röstmottagare kommer få hemskickat en handledning som handlar om vad det innebär att vara röstmottagare, det är viktigt att du läser den och under valdagen kan du använda den som ett uppslagsverk.

Du kommer att kallas till en obligatorisk utbildning. Här kommer du ha möjlighet att hälsa på de andra röstmottagarna som kommer arbeta i samma distrikt.


Service i Centrumhuset
2024-02-16

Nu är AMI (Arbetsmarknad och integration), igång med sin service i Centrumhuset för att hjälpa människor med att till exempel fylla i blanketter, hitta information på internet eller få hjälp med andra lättare administrativa uppgifter. Igår var det andra tisdagen som man var på plats och det var en hel del människor som sökte sig till Centrumhuset. 

 - Det känns väldigt bra. Roligt att vi kan hjälpa människor, konstaterar Sylvia som tillsammans med Salwa fanns på plats under gårdagen för att hjälpa till.

 

Sylvia Jonefelt är den som dragit igång verksamheten och Salwa finns till hands för dom som behöver hjälp på arabiska.  

-Ja, det känns roligt att vara tillbaka och jobba för kommuninvånarna igen, säger Salwa med ett leende.  

Salwa som även var ett stort stöd för de arabisktalande medborgarna under  pandemiperioden. 

Varje helgfri tisdag mellan 16.00-17.30 finns alltså Sylvia och Salwa på plats i Centrumhuset.  

Välkomna! 


Kulturverkstad startar i Centrumhuset
2024-02-16

Kulturverkstad för barn och unga mellan 9-13 år drar igång torsdag 7 mars i Centrumhuset i Färgelanda mellan klockan 14.00-18.00 😊

I samarbete med ABF och Färgelanda kommun med bidrag från folkhälsorådet tillsammans med Västra Götalandsregionen, ska barn få möjlighet att vara kreativa.

Måla, skriva texter, jobba med musik, skapa i virtuell miljö, läsa, spela spel och diverse pyssel är aktiviteter som kommer att erbjudas.

- Vi vill bredda utbudet för barn i dessa åldrar där de ska få möjlighet att skapa på olika sätt. Vi börjar i Centrumhuset men målet är att komma ut med Kulturverkstan i andra delar av kommunen också framöver, säger Helene Ödegaard från ABF och som är projektledare.

Att delta i Kulturverkstan är gratis och det är bara att dyka upp utan någon anmälan.  

Väl mött!Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier