Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget är den upphandlande myndighetens underlag för anbudsinfordran. Det avser att ge saklig och allsidig information om förutsättningarna för upphandlingen och uppdraget.

Förfrågningsunderlaget omfattar samtliga handlingar inklusive eventuella frågor och svar som per sista anbudsdag ligger i upphandlingsannonsen på E-avrop.

Anbudsgivare ska före anbudets lämnande själv kontrollera att fullständigt förfrågningsunderlag enligt ovan erhållits.

Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget rekvireras och hämtas av presumtiv anbudsgivare själv. För att hämta förfrågningsunderlaget och för att lämna anbud måste presumtiv anbudsgivare registrera sig på E-avrop.com. Vi rekommenderar att konto registreras i god tid före sista anbudsdag.

Länk till information om kontoregistrering

Registrera konto

 

Kommunikation och anbudsinlämning m.m.

Den e-postadress som är använd vid registrering av konto på e- avrop.com kommer att användas vid all kommunikation under anbudstiden. Anbudsmeddelanden, frågor och svar, samt tilldelningsbesked är exempel på sådan kommunikation.

Frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt genom att du klickar på knappen ”Ställ en fråga” som du finner till vänster i annonsen. Frågor som ställs på detta sätt skickas omedelbart till upphandlaren. När frågan besvarats meddelas du via e-post. Alla som hämtat underlaget meddelas också om din fråga och svaret. Frågan och svaret publiceras därefter och blir en del av annonsen. Frågeställaren är anonym.

Avtal kommer att tecknas för så kallat helt anbud. Det betyder att vinnande bud måste kunna leverera allt det som efterfrågas.


Du besvarar anbudet genom att fylla i formulären. Formulären ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen ”Lämna anbud” som du finner till vänster i annonsen på www.e-avrop.com.

När du besvarat formulären har du också  en möjlighet att bifoga filer till ditt anbud. Säkerställ att bifogade bilagor bara innehåller information som efterfrågas och att informationen är relevant.

Innan anbud lämnas uppmanas presumtiva anbudsgivare att kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen har tillkommit genom att logga in på e-avrop.com.

Upphandlare
Madeleine Olsson
0528 - 56 71 09

Färgelanda kommun samverkar med Dalslands kommuner och tillsammans eller enskilt, används E-avrop vid upphandlingar.

www.e-avrop.som

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier