Lämna in anbud

För att kunna lämna anbud till Färgelanda  kommun behöver du registrera dig på e-Avrop. 

Länk till information om kontoregistrering

Registrera konto

Därefter kan du som är leverantör hämta och bevaka nuvarande och kommande upphandlingar och avtal. Det är kostnadsfritt för leverantörer att registrera sig och använda systemet. E-Avrop.com Support till E-Avrop Telefonnummer. 08-50119000

Tillhandahållande av Upphandlingsdokument

Upphandlingsdokumenten  hämtas av  anbudsgivare själv. För att hämta Upphandlingsdokument och för att lämna anbud måste anbudsgivaren registrerat sig på E-Avrop

Under anbudstiden

All kommunikation mellan leverantörerna och kommunen sker i e-Avrop. Det innebär att alla frågor ska ställas i e-Avrop. Frågeställaren är anonym. Alla Frågor och svar, samt all övrig information, kommer att publiceras i e-Avrop. Det är därför viktigt att man använder sig av samma e-postadress som är registrerad i E-Avrop

Frågan och svaret blir en del av annonsen.

Du besvarar anbudet genom att fylla i formulären. Formulären ska besvaras elektroniskt genom att du klickar på knappen ”Lämna anbud” som du finner till vänster i annonsen på www.e-avrop.com.

När du besvarat formulären har du också  en möjlighet att bifoga filer till ditt anbud. Säkerställ att bifogade bilagor bara innehåller information som efterfrågas och att informationen är relevant.

Kommunen får inte  under pågående upphandling behandla kompletteringar till inkommit anbud från enskilda anbudsgivare, annat än uppenbara rättningar (se LOU 4 kap. 9 §).

Innan du lämnar in ditt anbud är det viktigt att du:

  • ser till att du har senaste versionen av underlaget,
  • kontrollerar att du har fyllt i och bifogat alla begärda handlingar.

Mer information om hur du som leverantör deltar i offentliga upphandlingar kan du hitta hos Upphandlingsmyndigheten.

Upphandlare
Sanna Olausson Hajzeri
0528-567109

Färgelanda kommun samverkar med Dalslands kommuner och tillsammans eller enskilt, används E-avrop vid upphandlingar.

www.e-avrop.som

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier