Hur lång är handläggningstiden för anmälningsärenden?

Anmälningsärenden ska handläggas skyndsamt. Beslut ska meddelas inom fyra veckor från det att behövliga uppgifter har kommit in. Om ärendet är av större vikt eller av principiell betydelse är dock tidsfristen åtta veckor.

Handläggningstiden börjar alltså räknas när vi har bedömt att vi har fått alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende, till exempel kompletta ritningar och eventuella remissyttranden. Vi gör alltid vårt bästa för att du ska få ditt beslut så fort som möjligt.

Plan- och byggenheten
Bygglovsingenjör
Peter Ramhage
0528-567168

Synpunkter?


Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress/Postadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset v.25-v.32

Måndag-fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Öppettider kommunhuset
Måndag-torsdag 08:00-16:00

Fredag 08:00-15:00

Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier