Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige 2014-2018

Ordförande
Kerstin Fredriksson (S)

Vice ordförande
Thor-Björn Jakobsson (C)

Ledamöter

Linda Jansson (M)

Per Krokström (M)

Christina Svedberg (M)

Tobias Bernhardsson (C)

Thor-Björn Jakobsson (C)

Elisabeth Örn (C)

Marion Pelli (C)

Karin Snapp (C)

Gullbritt Johansson (C)

Ann Blomberg (C)

Kenneth Carlsson (L)

Håkan Gusteus (L)

Karl-Erik Segersax (KD)

Kerstin Fredriksson (S)

Ulla Börjesson (S)

Peter Höög (S)

Lars Karlsson (S)

Eva-Lena Johansson (S)

Rune Månsson (S)

Eva Nör (S)

Tommy Larsson (S)

Edgardo Varas (S)

Kent Carlsson (S)

Urban Henriksson (S)

Inger Bäcker (V)

Jan Sohl (-)

Jörgen Andersson (SD)

Ledamot kunde ej utses (SD)

Ledamot kunde ej utses (SD)

Ledamot kunde ej utses (SD)

Ledamot kunde ej utses (KD)

Ersättare

Tomas Andersson (M)

Bengt Svedberg (M)

Leif Söderqvist (C)

Maino Svensson (C)

Ann-Marie Jacobsson (C)

Birgitta Mehamedi Örn (C)

Olle Hagström (L)

Bernt Johansson (L)

Håkan Ekman (S)

Anna Karin Stråle Börjesson (S)

Maj-Lise Hällgren (S)

Lilian Borg-Hansen (S)

Ove Quick (-)

Ann-Charlotte Johansson (S)

Irené Pettersson (V)

Ersättare kunde ej utses (V)

Ersättare kunde ej utses (SD)

Ersättare kunde ej utses (KD)

Kommunsekreterare
Marianne Martinsson
0528-567104

Synpunkter?

Telefonnummer
Färgelanda kommuns växel 0528-567000
Färgelanda kommuns fax 0528-71476

E-post
kommun@fargelanda.se 

Kommunens informatörer

information@fargelanda.se

Besöksadress

Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Öppettider kommunhuset
Måndag-Fredag 08:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00

Organisationsnummer

212000-1421

Färgelanda i sociala medier